artykuł nr 36

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mariak-Granowiec - etap I - zestawienie ofert

 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mariak-Granowiec – etap I

 

 

ZP.271.6.2018

 

 

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

 

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:

 

nr oferty

Wykonawca

adres

cena brutto zł

okres gwarancji

1

Iterbud Bartosz Kosecki

ul. Korczak 79

62-800 Kalisz

279 832,46

48 m-cy

 

3

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD-Szablewski sp. j.

Czarnylas 64, 63-421 Przygodzice

ul. Kaliska 38A

63-460 Nowe Skalmierzyce

 

289 568,78

 

48 m-cy

 

 

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 238.000 zł

 

 

artykuł nr 37

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kąty Śląskie

Zawiadomienie w załączeniu.

Załączniki:
Zawiadomienie389 KB
artykuł nr 38

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kąty Śląskie dz. nr 263 - zestawienie ofert

ZP.271.7.2018

 

 

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

 

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:

 

nr oferty

Wykonawca

adres

cena brutto zł

okres gwarancji

1

Iterbud Bartosz Kosecki

ul. Korczak 79

62-800 Kalisz

146 934,67

48 m-cy

 

2

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD-Szablewski sp. j.

Czarnylas 64, 63-421 Przygodzice

ul. Kaliska 38A

63-460 Nowe Skalmierzyce

 

146 909,02

 

 

48 m-cy

 

 

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 170.000 zł

 

artykuł nr 39

Przedłużenie terminu składania ofert - Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku

W celu umożliwienia prawidłowego oszacowania kosztów i sporządzenia dokumentacji ofertowej Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w postępowaniu dot. termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej – budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku.

Nowy termin składania ofert: 01.03.2018r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 01.03.2018r. o godz. 09:30.

Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


 

Wójt

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 40

Odpowiedzi na pytania - Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku

Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem

o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację obiektu użyteczności publicznej – budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku


 

Pytanie 1

Ze względu na duży zakres robót oraz trudności z pozyskaniem ofert w tak krótkim czasie, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.


 

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu ofert. W związku z tym wyznacza nowy termin na dzień 01.03.2018 r. godz. 09.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 9.30.


 

Pytanie 2

Zgodnie z zapisem w SIWZ Wykonawca załączy do oferty kosztorys ofertowy. W związku z tym prosimy o udostępnienie kosztorysów w wersji ath. lub kst.

 

Odpowiedź

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dysponuje kosztorysem w wersji edytowalnej.


 


 

 Wójt

/-/ Stanisław Budzik

Dostępne kategorie:
2023
2022
2021
2020
2019
2018/2017