artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 28/2024 Wójta Gminy Sośnie z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

artykuł nr 2

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SOŚNIE, GMINA SOŚNIE

Wójt Gminy Sośnie działając w oparciu o § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Sośnie, Gmina Sośnie, oznaczonej nr ewid. działki 583/12, przeprowadzony w dniu 19 stycznia 2024 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Gminy Sośnie zakończył się wynikiem negatywnym.

Działka nr 583/12 w m. Sośnie, o pow. 1027 m2 dla której Sad Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KW KZ1W/00064520/5:

Do przetargu nikt nie przystąpił - brak wpłaty wadium.

Osób niedopuszczonych do przetargu – brak.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 49.560,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 3

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SOŚNIE, GMINA SOŚNIE

Wójt Gminy Sośnie działając w oparciu o § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Sośnie, Gmina Sośnie, oznaczonej nr ewid. działki 583/11, przeprowadzony w dniu 19 stycznia 2024 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Sośnie zakończył się wynikiem negatywnym.

Działka nr 583/11 w m. Sośnie, o pow. 1028 m2 dla której Sad Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KW KZ1W/00064520/5:

Do przetargu nikt nie przystąpił - brak wpłaty wadium.

Osób niedopuszczonych do przetargu – brak.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 49.610,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 4

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI GRANOWIEC, GMINA SOŚNIE

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Sośnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I nieograniczonego publicznego przetargu ustnego na zbycie prawa własności nieruchomości gminnej:

1. Przetarg odbył się w dniu 12 stycznia 2024 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Sośniach.

2. Do zbycia przeznaczono nieruchomość niezabudowaną położoną w Granowcu, gm. Sośnie, będącą własnością Gminy Sośnie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 833/14 o pow. 878 m2 , zapisaną w KW KZ1W/00081075/5.

3. Do przetargu dopuszczono dwie osoby, które w terminie i w wysokości podanej w ogłoszeniu dokonały wpłaty wymaganego wadium.

4. Cena wywoławcza nieruchomości brutto – 46.430,00 zł. sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

5. Cena nieruchomości brutto osiągnięta w wyniku przetargu – 46.900,00 zł. (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych).

6. W wyniku przeprowadzonej licytacji wyłoniono nabywcę ww. nieruchomości, którym został (...).

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 5

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI GRANOWIEC, GMINA SOŚNIE

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Sośnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I nieograniczonego publicznego przetargu ustnego na zbycie prawa własności nieruchomości gminnej:

1. Przetarg odbył się w dniu 12 stycznia 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sośniach.

2. Do zbycia przeznaczono nieruchomość niezabudowaną położoną w Granowcu, gm. Sośnie, będącą własnością Gminy Sośnie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 833/8 o pow. 975 m2 , zapisaną w KW KZ1W/00081075/5.

3. Do przetargu dopuszczono dwie osoby, które w terminie i w wysokości podanej w ogłoszeniu dokonały wpłaty wymaganego wadium.

4. Cena wywoławcza nieruchomości brutto – 51.450,00 zł. sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

5. Cena nieruchomości brutto osiągnięta w wyniku przetargu – 66.010,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dziesięć złotych).

6. W wyniku przeprowadzonej licytacji wyłoniono nabywcę ww. nieruchomości, którym został (...).

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018/2017