artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Usługi - Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sośnie w roku szkolnym 2023/2024

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-61974071-382d-11ee-9aa3-96d3b4440790

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-61974071-382d-11ee-9aa3-96d3b4440790

Dostępne kategorie:
2023
2022
2021