artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KALISZU z dnia 13 października 2023 r. o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz warunkach ważności głosu oddanego na karcie do głosowania z unieważnioną listą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie215 KB
artykuł nr 2

Informacja Wójta Gminy Sośnie z dnia 4 października 2023 r. w sprawie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców do lokali wyborczych w dniu głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz w Referendum Ogólnokrajowym w dniu 15 października 2023 r.

Informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego

do i z lokalu wyborczego

- art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.)

INFORMACJA
WÓJTA GMINY SOŚNIE
z dnia 4 października 2023 r.
w sprawie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców do lokali wyborczych w dniu głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz w Referendum Ogólnokrajowym w dniu 15 października 2023 r.  

Na podstawie art. 37f § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) informuję, że w dniu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonych na 15 października 2023 r. organizuję bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Sośnie, w związku z brakiem publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załączonym rozkładem jazdy autobusów:
nr 1 (transport do obwodów w miejscowościach: Sośnie, Pawłów, Chojnik, Janisławice, Kocina),
nr 2 (transport do obwodów w miejscowościach: Bogdaj, Cieszyn, Granowiec)
.

Wójt Gminy Sośnie
/-/ Stanisław Budzik

W załączeniu:
1. Rozkład jazdy autobusu nr 1 – kurs nr 1
2. Rozkład jazdy autobusu nr 1 – kurs nr 2
3. Rozkład jazdy autobusu nr 2 – kurs nr 1
4. Rozkład jazdy autobusu nr 2 – kurs nr 2

 

artykuł nr 3

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 95 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie506 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 36 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie527 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 95 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie506 KB