artykuł nr 1

Odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych oraz zwalczanie gołoledzi na terenie gminy Sośnie w roku 2024

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-5473e3dd-94d5-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5473e3dd-94d5-11ee-9ee7-e2087ac16d09

 

artykuł nr 2

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w 2023 roku

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-24fbb31b-7e07-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-24fbb31b-7e07-11ee-a60c-9ec5599dddc1

artykuł nr 3

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w 2023 roku

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-9cf799cc-6e52-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9cf799cc-6e52-11ee-a60c-9ec5599dddc1

artykuł nr 4

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektu użyteczności publicznej: Zespołu Szkół w Cieszynie

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-71f6ee5e-6430-11ee-9aa3-96d3b4440790

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-71f6ee5e-6430-11ee-9aa3-96d3b4440790

artykuł nr 5

Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sośnie w roku szkolnym 2023/2024

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-ef6a72c6-2c5f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ef6a72c6-2c5f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018/2017