artykuł nr 1

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy. Wszelkie zdarzenia mające lub mogące mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo nazywane są zagrożeniami lub incydentami.

Zagrożenia najczęściej pojawiające się w cyberprzestrzeni to:

- ataki socjotechniczne;

- wyłudzenia, modyfikacje lub niszczenie danych;

- kradzieże tożsamości;

- ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania;

- blokowanie dostępu do usług;

- spam.

Aby chronić się przed zagrożeniami można wykorzystać następujące metody:

- aktualizowanie systemu operacyjnego i aplikacji bez zbędnej zwłoki;

- instalacja i użytkowanie oprogramowania przeciw wirusom i spyware;

- aktualizacja oprogramowania antywirusowego oraz bazy danych wirusów;

- sprawdzanie plików pobranych z Internetu za pomocą programu antywirusowego;

- pamiętanie o uruchomieniu firewalla;

- nie otwieranie plików nieznanego pochodzenia;

- korzystanie ze stron banków, poczty elektronicznej czy portali społecznościowych, które mają ważny certyfikat bezpieczeństwa, chyba, że jest stuprocentowa pewność z innego źródła, że strona taka jest bezpieczna;

- regularne skanowanie komputera i sprawdzanie procesów sieciowych;

- nie używanie niesprawdzonych programów zabezpieczających czy też do publikowania własnych plików w Internecie;

- regularne wykonywanie kopii zapasowych ważnych danych;

- staranie się aby nie odwiedzać zbyt często stron, które oferują niesamowite atrakcje (darmowe filmiki, muzykę, albo łatwy zarobek przy rozsyłaniu spamu) – często na takich stronach znajdują się ukryte wirusy, trojany i inne zagrożenia;

- nie zostawianie danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli nie ma się absolutnej pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich oraz nie wysyłanie w wiadomościach e-mail żadnych poufnych danych w formie otwartego tekstu przykładowo dane powinny być zabezpieczone hasłem i zaszyfrowane. Hasło najlepiej przekazuj w sposób bezpieczny przy użyciu innego środka komunikacji;

- należy pamiętać, że żaden bank czy Urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji.

Dostęp do informacji pozwalających na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz jak stosować skuteczne sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami:

https://stojpomyslpolacz.pl/

https://www.cert.pl/ouch/

https://www.cert.pl/