artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 9 września 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018/2017