artykuł nr 1

Postanowienie nr 248/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany postanowienia nr 156/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie w załączeniu.

Załączniki:
Postanowienie410 KB
artykuł nr 2

Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych w Sośniach z dnia 9 maja 2019 r. - składy komisji

Informacje w załączeniu.

Załączniki:
Załącznik1,009 KB
artykuł nr 3

Postanowienie nr 156/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sośnie

Postanowienie w załączeniu.

Załączniki:
PostanowienieMB
artykuł nr 4

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Informacja199 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

z dnia 24 kwietnia 2019 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Sośnie podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa: Janisławice, Kałkowskie (Bronisławka), Kocina, Sośnie

Zespół Szkół w Sośniach,

ul. Wielkopolska 43, 63-435 Sośnie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Sołectwa: Bogdaj, Mariak, Młynik, Możdżanów, Szklarka Śląska

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju, Bogdaj 15, 63-435 Sośnie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Sołectwa: Cieszyn, Dobrzec, Konradów

Zespół Szkół w Cieszynie,

Cieszyn ul. Kościelna 17, 63-435 Sośnie

4

Sołectwo: Pawłów

Zespół Szkół w Pawłowie,

Pawłów 3, 63-435 Sośnie

5

Sołectwo: Granowiec

Zespół Szkół w Granowcu,

Granowiec ul. Odolanowska 19, 63-435 Sośnie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Sołectwa: Chojnik, Kąty Śląskie, Kuźnica Kącka

Zespół Szkół w Pawłowie,

Chojnik 55, 63-435 Sośnie

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Kaliszu II najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Sośnie najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Wójt Gminy Sośnie

 

(-) Stanisław BUDZIK