artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Sośnie przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 13

Informacja o wynikach przetargów - lokale mieszkalne w m. Sośnie

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Informacja641 KB
artykuł nr 14

Informacja o wyniku przetargu - Granowiec dz. nr 833/5

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GRANOWIEC, GMINA SOŚNIE

Wójt Gminy Sośnie działając w oparciu o § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Granowiec, Gmina Sośnie, oznaczonej nr ewid. działki 833/5, przeprowadzony w dniu 11 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Sośnie zakończył się wynikiem negatywnym.

Działka nr 833/5 w Granowcu, o pow. 760 m2 dla której Sad Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KW KZ1W/00081075/5:

Do przetargu nikt nie przystąpił - brak wpłaty wadium.

Osób niedopuszczonych do przetargu – brak.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 19.930,00 zł netto.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 15

Informacja o wyniku przetargu - Granowiec dz. nr 833/14

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GRANOWIEC, GMINA SOŚNIE

Wójt Gminy Sośnie działając w oparciu o § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Granowiec, Gmina Sośnie, oznaczonej nr ewid. działki 833/14, przeprowadzony w dniu 11 stycznia 2019 r. o godz. 10.45 w Urzędzie Gminy Sośnie zakończył się wynikiem negatywnym.

Działka nr 833/14 w Granowcu, o pow. 878 m2 dla której Sad Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KW KZ1W/00081075/5:

Do przetargu nikt nie przystąpił - brak wpłaty wadium.

Osób niedopuszczonych do przetargu – brak.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 22.640,00 zł netto.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018/2017