artykuł nr 51

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku

Zawiadomienie w załączeniu.

Załączniki:
Zawiadomienie600 KB
artykuł nr 52

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Pawłów

Zawiadomienie w załączeniu.

Załączniki:
Zawiadomienie609 KB
artykuł nr 53

Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Sośnie

Informacje w załączeniu.

Załączniki:
OpiniaMB
Odpowiedź108 KB
artykuł nr 54

Informacja z otwarcia ofert - Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Informacja403 KB
artykuł nr 55

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Sośnie

Zawiadomienie oraz SIWZ w załączeniu.

Załączniki:
SIWZ po zmianie terminu36 KB
Zawiadomienie212 KB
Dostępne kategorie:
2023
2022
2021
2020
2019
2018/2017