artykuł nr 1

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - linia kablowa nn oświetlenia drogowego w m. Pawłów oraz obwieszczenie o zakończeniu postępowania - linia kablowa nn oświetlenia drogowego w m. Sośnie

Obwieszczenia w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie87 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie - zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych sołtysa, oraz wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Kałkowskie

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

z dnia 3 listopada 2017 r.

Na podstawie § 9 ust. 4 Statutu Sołectwa Kałkowskie oraz Zarządzenia nr 88/2017 Wójta Gminy Sośnie z dnia 3 listopada 2017 r. :

Zwołuję na dzień 14 listopada 2017 r. o godz. 18:00 w sali wiejskiej w miejscowości Kałkowskie, zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych sołtysa, oraz wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Kałkowskie.

W przypadku braku quorum II termin zebrania ustala się, na ten sam dzień na godz. 18:15.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Wybór protokolanta.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5. Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa.

6. Wybór sołtysa - głosowanie tajne.

7. Ogłoszenie przez komisję skrutacyjną wyników głosowania i wyboru sołtysa.

8. Zgłoszenia kandydatów do Rady Sołeckiej.

9. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej - głosowanie tajne.

10. Ogłoszenie przez komisję skrutacyjną wyników głosowania i wyboru członków Rady Sołeckiej.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zakończenie zebrania.

Wójt Gminy Sośnie

/-/Stanisław Budzik

artykuł nr 3

Obwieszczenie - linia kablowa nn oświetlenia drogowego ze słupami i oprawami oświetleniowymi zlokalizowana w miejscowości Sośnie

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie48 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie - linia kablowa nn oświetlenia drogowego w m. Pawłów

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie48 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie - przebudowa mostu przez rzekę Polska Woda

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie29 KB
Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017