artykuł nr 1

Taryfa dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018 - 2021

Tarfa - woda i ścieki

 

Decyzja strona 1

 

Decyzja strona 2

 

artykuł nr 2

Wykaz urzędników wyborczych powołanych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury KBW w Kaliszu

Wykaz w załączeniu.

Załączniki:
Wykaz218 KB
artykuł nr 3

Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Informacja231 KB
artykuł nr 4

Wszczęcie postępowania - linia kablowa SN w m. Chojnik, Kuźnica Kącka oraz Pawłów

PB.6733.3.2018

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte
z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na:

rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

  • linia kablowa SN 15kV;
  • 2 słupy SN – 15 kV;

zlokalizowane w miejscowościach: Chojnik, na działkach nr 545/1 i 611 (AM-1), Kuźnica Kącka , na działce nr 1 (AM-1) oraz Pawłów, na działce nr 197 (AM-1).

 

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-556 Gdańsk

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Dostępne kategorie:
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017