artykuł nr 1

Kierownictwo


 

Wójt:

Adam Harlak

Zastępca Wójta:

Milena Pigłowska

Sekretarz Gminy:

Justyna Maryniak

Skarbnik:

Alina Bąk