artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Sośnie z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sośnie