artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 31/2024 Wójta Gminy Sośnie z dnia 21 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sośnie

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Sośnie z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sośnie