artykuł nr 1

Stanowiska pracy


 

PARTER

Nr pokoju

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kontakt

1

Robert Adamczewski

wz Referent ds. gospodarki odpadami

Referent ds. obsługi rady

062 7393936

Milena Pigłowska

 

Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa
i ochrony środowiska

062 7393918

2

Anna Ratajczyk

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

062 7393912

Magdalena Dolata

 

Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa

062 7393931

Mateusz Chmielecki

Pomoc administracyjna

062 7393912

3

Andrzej Pańczyszyn

Inspektor ds. księgowości podatkowej

062 7393919

Agnieszka Mrowińska

Inspektor ds. wymiaru podatku

4

Mirosław Ostojak

Marek Czemplik

Przewodniczący Rady Gminy

Adwokat

062 7393927

5

Katarzyna Koziarska

Kasjer

062 7393921

6

Joanna Banaszak - Graja

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

062 7393932

Inspektor ds. wojskowych

Kamila Garbacka

 

Inspektor ochrony danych,
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

11

Sławomir Dolata

 

 

Informatyk urzędu
Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i p.poż.

062 7393911

Marek Zawidzki

Specjalista ds. ekonomiczno - informatycznych

062 7393916

PIĘTRO

101

Anna Wojciechowska - Girus

 

Inspektor ds. zamówień publicznych

 

062 7393926

 

 

062 7393937

Martyna Rychlik

Inspektor ds. drogownictwa

103

Justyna Maryniak

Sekretarz Gminy

062 7393920

106

Małgorzata Kasprzak

 

Natalia Konieczna

 

Inspektor ds. księgowości budżetowej

 

Specjalista ds. księgowości budżetowej

062 7393922

107

Alina Bąk

Skarbnik

062 7393930

108

Aleksandra Schubert

Inspektor ds. kadr

062 7393917

109

Magdalena Zielezinska

Sekretarka

062 7393910

110

Milena Pigłowska

Zastępca Wójta

062 7393910

111

Adam Harlak

Wójt

062 7393910