artykuł nr 21

Sprawozdania i informacje za II kwartał 2020 roku

Sprawozdania w załączeniu.

artykuł nr 22

Sprawozdania i informacje za I kwartał 2020 roku

Sprawozdania w załączeniu.

artykuł nr 23

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2019

artykuł nr 24

Sprawozdania i informacje za rok 2019

artykuł nr 25

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za I półrocze 2019 roku