artykuł nr 21

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2019

artykuł nr 22

Sprawozdania i informacje za rok 2019

artykuł nr 23

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za I półrocze 2019 roku

artykuł nr 24

Sprawozdania i informacje za rok 2018

artykuł nr 25

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2018