artykuł nr 16

Sprawozdania za I kwartał 2021 roku

artykuł nr 17

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2020

artykuł nr 18

Sprawozdania i informacje za IV kwartał 2020 roku

artykuł nr 19

Sprawozdania i informacje za III kwartał 2020 roku

Sprawozdania w załącznikach.

artykuł nr 20

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za I półrocze 2020 roku