artykuł nr 16

Sprawozdania i informacje za IV kwartał 2020 roku

artykuł nr 17

Sprawozdania i informacje za III kwartał 2020 roku

Sprawozdania w załącznikach.

artykuł nr 18

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za I półrocze 2020 roku

artykuł nr 19

Sprawozdania i informacje za II kwartał 2020 roku

Sprawozdania w załączeniu.

artykuł nr 20

Sprawozdania i informacje za I kwartał 2020 roku

Sprawozdania w załączeniu.