artykuł nr 11

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2021

artykuł nr 12

Sprawozdania za I kwartał 2022

artykuł nr 13

Sprawozdania za IV kwartał 2021

artykuł nr 14

Sprawozdania za III kwartał 2021 roku

artykuł nr 15

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za I półrocze 2021 roku