artykuł nr 11

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za I półrocze 2018 roku

artykuł nr 12

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2017

artykuł nr 13

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za I półrocze 2017 roku