artykuł nr 11

Sprawozdania za III kwartał 2021 roku

artykuł nr 12

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za I półrocze 2021 roku

artykuł nr 13

Sprawozdania za II kwartał 2021 roku

artykuł nr 14

Sprawozdania za I kwartał 2021 roku

artykuł nr 15

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2020