artykuł nr 1

Sprawozdania o nadwyżce / deficycie

Sprawozdania w załączeniu.

Załączniki:
Rb-NDS za okres od 1 stycznia do 30 września 2023162 KB
Rb-NDS za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023162 KB
Rb-NDS za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023165 KB
Rb-NDS za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022158 KB
Rb-NDS za okres od 1 stycznia do 30 września 2022158 KB
Rb-NDS za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022158 KB
Rb-NDS za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022158 KB
Rb-NDS za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021158 KB
Rb-NDS za okres od 1 stycznia do 30 września 2021158 KB
Rb-NDS za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021158 KB
Rb-NDS za okres od 01 stycznia do 31 marca 2021158 KB
Rb-NDS za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.158 KB
Rb-NDS za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 r.158 KB
Rb-NDS za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020158 KB
Rb-NDS za okres od 01 stycznia 2020 do 31 marca 2020243 KB
Rb-NDS za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 - korekta 1283 KB
Rb-NDS za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019283 KB
Rb-NDS za okres od 1 stycznia do 30 września 2019283 KB
Rb-NDS za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019283 KB
Rb-NDS za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019283 KB
Rb-NDS za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018283 KB
Rb-NDS za okres od 1 stycznia 2018 do 30 września 2018283 KB
Rb-NDS za okres od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018283 KB
Rb-NDS za okres od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018283 KB
Rb-NDS za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017259 KB
Rb-NDS za okres od 1 stycznia 2017 do 30 września 2017259 KB
Rb-NDS za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017258 KB
Rb-NDS za okres od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2017259 KB
artykuł nr 2

Sprawozdania za III kwartał 2023

artykuł nr 3

Sprawozdania za II kwartał 2023

artykuł nr 4

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2022

Zarządzenie NR 28/2023 Wójta Gminy Sośnie z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2022 oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

dostępne pod linkiem:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/929791/Zarzadzenie-28_2023

artykuł nr 5

Sprawozdania za I kwartał 2023