artykuł nr 1

Sprawozdania o nadwyżce / deficycie

Sprawozdania w załączeniu.

artykuł nr 2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za I półrocze 2021 roku

artykuł nr 3

Sprawozdania za II kwartał 2021 roku

artykuł nr 4

Sprawozdania za I kwartał 2021 roku

artykuł nr 5

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2020