artykuł nr 1

Sprawozdania o nadwyżce / deficycie

Sprawozdania w załączeniu.

artykuł nr 2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za I półrocze 2020 roku

artykuł nr 3

Sprawozdania i informacje za II kwartał 2020 roku

Sprawozdania w załączeniu.

artykuł nr 4

Sprawozdania i informacje za I kwartał 2020 roku

Sprawozdania w załączeniu.

artykuł nr 5

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie za rok 2019