artykuł nr 1

ZarządzenieNR 49/2023 Wójta Gminy Sośnie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Sośnie za rok 2022

Zarządzenie wraz z załącznikami dostępne pod linkiem:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/947114/Zarzadzenie-49_2023

Dostępne kategorie:
2022
2021
2020
2019
2018