artykuł nr 1

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2021 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Wójt Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47

63-435 Sośnie

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2021 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Podstawa prawna: art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

 

Lp.

 

Nazwisko i imię / Nazwa

 

Rodzaj ulgi

Kwota

umorzenia

 

Przyczyna umorzenia

 

1.

 

Wczesna Natalia

 

umorzenie

 

8 822,00 zł

 

ważny interes podatnika

 

Sporządziła: Agnieszka Mrowińska

Sośnie, dnia 26.05.2022 r.

 

artykuł nr 2

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku udzielono pomocy publicznej.

Dotyczy pomocy publicznej w rolnictwie - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykaz w załączniku.

Dostępne kategorie:
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017