artykuł nr 1

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku udzielono pomocy publicznej.

Dotyczy pomocy publicznej w rolnictwie - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykaz w załączniku.

artykuł nr 2

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2020 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Podstawa prawna: art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

 

 

 

Lp.

 

Nazwisko i imię / Nazwa

 

Rodzaj ulgi

Kwota

umorzenia

 

Przyczyna umorzenia

 

1.

 

Dyba Wiesława

 

umorzenie

 

1 750,00 zł

 

ważny interes podatnika

 

2.

 

Grobelny Dominik

 

umorzenie

 

3 156,00 zł

 

ważny interes podatnika

 

3.

 

Lebek Dariusz

 

umorzenie

 

13 157,00 zł

 

ważny interes podatnika

 

4.

 

ROLMARK-KOWALCZYK

SPÓŁKA JAWNA

 

umorzenie

 

14 579,00 zł

 

ważny interes podatnika

 

5.

 

„ROLKOM” Sp. z o.o.

 

umorzenie

 

13 418,00 zł

ważny interes podatnika

 

6.

 

Wieczorek Mateusz

 

umorzenie

 

791,00 zł

ważny interes podatnika

 

Sporządziła: Agnieszka Mrowińska

Sośnie, dnia 25.05.2021 r.

Dostępne kategorie:
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017