artykuł nr 1

Ocena zasobów pomocy społecznej - 2021

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dostępna jest pod adresem:

http://www.gops-sosnie.4bip.pl/upload/2022042715020294t6t9rmzzox.pdf

artykuł nr 2

Ocena zasobów pomocy społecznej - 2020

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dostępna jest pod adresem:

http://www.gops-sosnie.4bip.pl/upload/20210420090940avkl05ej1hqn.pdf

artykuł nr 3

Ocena zasobów pomocy społecznej - 2019

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dostępna jest pod adresem:

http://www.sosnie.4bip.pl/upload/20200528130847l5g5kjbcupr2.pdf

artykuł nr 4

Ocena zasobów pomocy społecznej - 2018

artykuł nr 5

Ocena zasobów pomocy społecznej - 2017

Ocena w załączeniu.

Załączniki:
OcenaMB