artykuł nr 1

Wzory pełnomocnictw

Wzory w załączeniu.