artykuł nr 1

Jednostki organizacyjne Gminy Sośnie

Jednostki

 
 
L.p.Nazwa JednostkiKierownik jednostkiKontakt
1.

Centrum Usług Wspólnych w Sośniach

Sośnie, ul. Wielkopolska 47

Arleta Zadka - dyrektor

cuw@sosnie.pl

www.cuw-sosnie.4bip.pl

tel. 62 739 17 11

2.

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach

Sośnie, ul. Wielkopolska 29

Dorota Kurzawska - dyrektor

biblioteka@sosnie.pl

www.gokibiblioteka-sosnie.4bip.pl

tel. 62 739 10 36

3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach

Sośnie, ul. Wielkopolska 41

Renata Wiertelak - kierownik

gops@sosnie.pl

www.gops-sosnie.4bip.pl

tel. 62 730 78 08

4.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sośniach

Sośnie, ul. Korczaka 7

Joanna Sodolska - kierownik

spzoz@sosnie.pl

tel. 62 739 10 01

5.

Zespół Szkół w Cieszynie

Cieszyn, ul. Kościelna 17

Barbara Nowak - dyrektor

zscieszyn@sosnie.pl

www.zs-cieszyn.4bip.pl

www.zs-cieszyn.pl

tel. 62 739 32 03

6.

Zespół Szkół w Granowcu

Granowiec, ul. Odolanowska 19

Angelika Kałka - dyrektor

zsgranowiec@sosnie.pl

www.zs-granowiec.4bip.pl

www.zsgranowiec.sosnie.pl

tel. 62 739 12 04

7.

Zespół Szkół w Pawłowie

Pawłów 3

Barbara Siedlecka - pełniąca obowiązki dyrektora

zspawlow@sosnie.pl

www.zs-pawlow.4bip.pl

www.zspawlow.pl

tel. 62 739 31 43

8.

Zespół Szkół w Sośniach

Sośnie, ul. Wielkopolska 43

Halina Czemiel - dyrektor

zssosnie@sosnie.pl

www.zs-sosnie.4bip.pl

www.sosnie.com

tel. 62 739 10 23

9.

Gminny Żłobek w Sośniach

Sośnie, ul. Wielkopolska 43

Halina Czemiel - dyrektor

www.zlobek.sosnie.pl

zlobek@sosnie.pl

tel. 62 739 10 23

10.

Przedszkole w Chojniku

Chojnik 55

Marzena Pawelec - pełniąca obowiązki dyrektora

 

pchojnik@sosnie.pl

tel. 62 739 31 06