artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Sośnie z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Cieszynie

artykuł nr 12

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE

 

Informuję, że w wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie, przeprowadzonego w dniu 3 marca 2022r. wyłoniono kandydatkę na ww. funkcję Panią Halinę Doktór.

Komisja konkursowa stwierdziła, że oferta Pani Haliny Doktór została złożona

w terminie, a kandydatka spełnia wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Podczas konkursu komisja dokonała merytorycznej oceny kandydatki. Ocenie podlegała w szczególności przedstawiona koncepcja funkcjonowania i rozwoju zespołu szkół oraz odpowiedzi

na pytania zadane przez członków komisji.

W wyniku tajnego głosowania kandydatka na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie Pani Halina Doktór uzyskała bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji.

 

 

Wójt Gminy Sośnie

Stanisław Budzik

artykuł nr 13

ZARZĄDZENIE NR 11/2022 Wójta Gminy Sośnie z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie

artykuł nr 14

ZARZĄDZENIE NR 31/2020 WÓJTA GMINY SOŚNIE z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Granowcu

artykuł nr 15

ZARZĄDZENIE NR 30/2020 WÓJTA GMINY SOŚNIE z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach