główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN67153
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ16320
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Gmina
   Strona główna 16320
   Statut 261
   Budżet 479
     Budżet na poszczególne lata 308
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 177
     Sprawozdania i informacje 345
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 126
   Podatki i opłaty lokalne 522
     Stawki podatków 238
     Wzory deklaracji i informacji 123
     Wzory pełnomocnictw 80
     Zwrot podatku akcyzowego 23
   Pomoc publiczna 300
     2018 29
     2017 267
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 459
   Jednostki organizacyjne 756
     Wykaz 257
    ›    2017 711
     Oświadczenia majątkowe 307
    ›    2018 183
     Konkursy na stanowiska kierownicze 304
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 116
     Ocena zasobów pomocy społecznej 27
     Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach 16
   Dane osobowe 84
     Informacje i dostęp do danych osobowych 54
Urząd Gminy
   Regulamin organizacyjny 262
   Kierownictwo urzędu 400
   Stanowiska pracy w urzędzie 707
   Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 611
     2018 205
     2017 789
Rada Gminy
   Informacje ogólne 260
   Rada Gminy 436
   Komisje Rady Gminy 357
   Plany posiedzeń Rady 375
   Plany posiedzeń Komisji Rady 351
   Uchwały Rady Gminy 936
   Oświadczenia majątkowe 389
     2018 220
     2017 518
Informacje Urzędu Gminy
   Rejestr Zarządzeń Wójta 1084
   Obwieszczenia 1184
   Ogłoszenia 699
   Nabór pracowników 1531
   Sprzedaż nieruchomości 1085
   Zamówienia publiczne 2586
     Przetargi 13780
     Zapytania o cenę 10618
   Zagospodarowanie przestrzenne 513
   Gospodarka odpadami komunalnymi 298
   Działalność gospodarcza 182
   Sprzedaż napojów alkoholowych 122
   Urząd Stanu Cywilnego 266
   Organizacje pozarządowe 274
   Młodociani pracownicy 169
   Rejestr Instytucji Kultury 164
   Petycje 188
   Informacja publiczna 278
     Udostępnienie informacji publicznej 92
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 60
   Wybory 19
     Wybory Samorządowe 2018 33
Inne
   Elektroniczna skrzynka podawcza 167
   Redakcja biuletynu 141
   Rejestr zmian 137
Inne
   Wnioski 152
   Plany finansowe 2
     Plan finansowy na 2017 r. 1
     Plan finansowy na 2016 r. 1
   Uchwały 151
   Godziny urzędowania 118
   Aktualności 326
   Oświadczenia majątkowe 289
     2017 145
   Dane teleadresowe 321
   Redakcja biuletynu 11