główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN59832
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ14688
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Gmina
   Strona główna 14688
   Statut 245
   Budżet 432
     Budżet na poszczególne lata 281
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 168
     Sprawozdania i informacje 317
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 114
   Podatki i opłaty lokalne 478
     Stawki podatków 167
     Wzory deklaracji i informacji 108
     Wzory pełnomocnictw 74
   Pomoc publiczna 289
     2018 23
     2017 261
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 428
   Jednostki organizacyjne 699
     Wykaz 242
    ›    2017 682
     Oświadczenia majątkowe 275
    ›    2018 114
     Konkursy na stanowiska kierownicze 273
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 101
     Ocena zasobów pomocy społecznej 22
     Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach 5
   Dane osobowe 45
     Informacje i dostęp do danych osobowych 33
Urząd Gminy
   Regulamin organizacyjny 235
   Kierownictwo urzędu 369
   Stanowiska pracy w urzędzie 617
   Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 557
     2018 141
     2017 768
Rada Gminy
   Informacje ogólne 240
   Rada Gminy 414
   Komisje Rady Gminy 325
   Plany posiedzeń Rady 302
   Plany posiedzeń Komisji Rady 286
   Uchwały Rady Gminy 858
   Oświadczenia majątkowe 373
     2018 180
     2017 508
Informacje Urzędu Gminy
   Rejestr Zarządzeń Wójta 1003
   Obwieszczenia 979
   Ogłoszenia 630
   Nabór pracowników 1424
   Sprzedaż nieruchomości 919
   Zamówienia publiczne 2295
     Przetargi 12176
     Zapytania o cenę 9133
   Zagospodarowanie przestrzenne 453
   Gospodarka odpadami komunalnymi 283
   Działalność gospodarcza 172
   Sprzedaż napojów alkoholowych 110
   Urząd Stanu Cywilnego 237
   Organizacje pozarządowe 239
   Młodociani pracownicy 157
   Rejestr Instytucji Kultury 153
   Petycje 175
   Informacja publiczna 255
     Udostępnienie informacji publicznej 81
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 55
Inne
   Elektroniczna skrzynka podawcza 153
   Redakcja biuletynu 132
   Rejestr zmian 127
Inne
   Wnioski 148
   Plany finansowe 2
     Plan finansowy na 2017 r. 1
     Plan finansowy na 2016 r. 1
   Uchwały 151
   Godziny urzędowania 116
   Aktualności 323
   Oświadczenia majątkowe 273
     2017 145
   Dane teleadresowe 307
   Redakcja biuletynu 11