główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN174274
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ34053
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Gmina
   Strona główna 34053
   Statut 635
   Raport o stanie Gminy Sośnie 102
     2018 49
   Budżet 995
     Budżet na poszczególne lata 634
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 305
     Sprawozdania i informacje 665
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 222
   Podatki i opłaty lokalne 1147
     Stawki podatków 629
     Wzory deklaracji i informacji 366
     Wzory pełnomocnictw 161
     Zwrot podatku akcyzowego 184
   Pomoc publiczna 533
     2019 59
     2018 129
     2017 330
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 974
   Jednostki organizacyjne 1579
     Wykaz 960
    ›    2017 803
     Oświadczenia majątkowe 551
    ›    2018 530
    ›    2019 189
     Konkursy na stanowiska kierownicze 605
     Nabory na wolne stanowiska urzędnicze 781
     Oceny zasobów pomocy społecznej 106
     Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach 109
     Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych 84
   Dane osobowe 429
     Informacje i dostęp do danych osobowych 156
Urząd Gminy
   Regulamin organizacyjny 531
   Kierownictwo urzędu 893
   Stanowiska pracy w urzędzie 1726
   Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 1332
     2019 660
     2018 720
     2017 955
Rada Gminy
   Transmisja Sesji Rady Gminy 2878
   Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) 2017
     Informacje ogólne 349
     Rada Gminy 676
     Komisje Rady Gminy 412
     Plany posiedzeń Rady 678
     Plany posiedzeń Komisji Rady 258
     Imienne wykazy głosowań Radnych 226
     Interpelacje Radnych 135
     Zapytania Radnych 196
     Oświadczenia majątkowe 749
    ›    Mirosław Ostojak 450
    ›    Tomasz Chmielecki 196
    ›    Radosław Bojarczuk 220
    ›    Michał Duszyński 178
    ›    Robert Frankowski 103
    ›    Dominik Grobelny 134
    ›    Anna Kahla 93
    ›    Stanisław Kałuża 102
    ›    Zbigniew Kisiński 91
    ›    Paweł Kołeczko 207
    ›    Bronisław Krawiec 143
    ›    Adam Mielcarek 58
    ›    Andrzej Mus 94
    ›    Jan Rafalski 93
    ›    Mariola Śródka 148
   Rada Gminy VII kadencji (2014-2018) 273
     Informacje ogólne 409
     Rada Gminy 697
     Komisje Rady Gminy 583
     Plany posiedzeń Rady 612
     Plany posiedzeń Komisji Rady 516
    ›    2017 613
     Oświadczenia majątkowe 645
    ›    2018 657
   Uchwały Rady Gminy 1778
Informacje Urzędu Gminy
   Rejestr Zarządzeń Wójta 2217
   Obwieszczenia 623
     2019 722
     2018 2142
     2017 71
   Ogłoszenia 687
     2019 7
     2018 1263
     2017 29
   Nabór pracowników 1225
     2019 1089
     2018 172
     2017 2314
   Sprzedaż nieruchomości 544
     2019 767
     2018/2017 2195
   Zamówienia publiczne 7175
    ›    2018/2017 19539
     Przetargi 2861
    ›    2019 8033
    ›    2018/2017 18082
     Zapytania o cenę 873
    ›    2019 9517
   Zagospodarowanie przestrzenne 1127
   Gospodarka odpadami komunalnymi 648
   Działalność gospodarcza 321
   Sprzedaż napojów alkoholowych 280
   Urząd Stanu Cywilnego 713
   Organizacje pozarządowe 111
     2019 119
     2018/2017 523
   Młodociani pracownicy 286
   Rejestr Instytucji Kultury 282
   Petycje 335
   Informacja publiczna 529
     Udostępnienie informacji publicznej 164
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 98
   Nieodpłatna pomoc prawna 86
   Wybory 1448
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 203
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 359
     Wybory Samorządowe 2018 7538
Inne
   Elektroniczna skrzynka podawcza 298
   Redakcja biuletynu 228
   Rejestr zmian 319
Inne
   Wnioski 272
   Plany finansowe 2
     Plan finansowy na 2017 r. 1
     Plan finansowy na 2016 r. 1
   Uchwały 161
   Godziny urzędowania 155
   Aktualności 441
   Oświadczenia majątkowe 563
     2017 145
   Dane teleadresowe 502
   Redakcja biuletynu 13