główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN41180
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ10875
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Gmina
   Strona główna 10875
   Statut 152
   Budżet 280
     Budżet na poszczególne lata 191
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 126
     Sprawozdania i informacje 239
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 75
   Podatki i opłaty lokalne 340
     Stawki podatków 107
     Wzory deklaracji i informacji 67
     Wzory pełnomocnictw 41
   Pomoc publiczna 196
     2017 207
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 306
   Jednostki organizacyjne 425
     Wykaz 119
    ›    2017 515
     Oświadczenia majątkowe 171
     Konkursy na stanowiska kierownicze 173
Urząd Gminy
   Regulamin organizacyjny 147
   Kierownictwo urzędu 227
   Stanowiska pracy w urzędzie 384
   Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 292
     2017 531
Rada Gminy
   Informacje ogólne 165
   Rada Gminy 328
   Komisje Rady Gminy 239
   Plany posiedzeń Rady 158
   Plany posiedzeń Komisji Rady 148
   Uchwały Rady Gminy 620
   Oświadczenia majątkowe 192
     2017 331
Informacje Urzędu Gminy
   Rejestr Zarządzeń Wójta 757
   Obwieszczenia 472
   Ogłoszenia 408
   Nabór pracowników 1144
   Sprzedaż nieruchomości 497
   Zamówienia publiczne 1585
     Przetargi 8358
     Zapytania o cenę 6216
   Zagospodarowanie przestrzenne 292
   Gospodarka odpadami komunalnymi 191
   Działalność gospodarcza 114
   Sprzedaż napojów alkoholowych 56
   Urząd Stanu Cywilnego 118
   Organizacje pozarządowe 156
   Młodociani pracownicy 102
   Rejestr Instytucji Kultury 103
   Petycje 116
   Informacja publiczna 171
     Udostępnienie informacji publicznej 46
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 31
Inne
   Elektroniczna skrzynka podawcza 98
   Redakcja biuletynu 83
   Rejestr zmian 83
Inne
   Wnioski 124
   Plany finansowe 2
     Plan finansowy na 2017 r. 1
     Plan finansowy na 2016 r. 1
   Uchwały 151
   Godziny urzędowania 111
   Aktualności 306
   Oświadczenia majątkowe 230
     2017 145
   Dane teleadresowe 271
   Redakcja biuletynu 11