główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN23212
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ6382
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Gmina
   Strona główna 6382
   Statut 65
   Budżet 101
     Budżet na poszczególne lata 63
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 81
     Sprawozdania i informacje 171
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 30
   Podatki i opłaty lokalne 120
     2017 94
   Pomoc publiczna 88
     2017 150
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 190
   Jednostki organizacyjne 249
     Wykaz 47
    ›    2017 381
     Oświadczenia majątkowe 94
     Konkursy na stanowiska kierownicze 111
Urząd Gminy
   Regulamin organizacyjny 57
   Kierownictwo urzędu 106
   Stanowiska pracy w urzędzie 171
   Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 144
     2017 363
Rada Gminy
   Informacje ogólne 69
   Rada Gminy 207
   Komisje Rady Gminy 155
   Plany posiedzeń Rady 54
   Plany posiedzeń Komisji Rady 50
   Uchwały Rady Gminy 376
   Oświadczenia majątkowe 89
     2017 226
Informacje Urzędu Gminy
   Rejestr Zarządzeń Wójta 476
   Obwieszczenia 275
   Ogłoszenia 166
   Nabór pracowników 783
   Sprzedaż nieruchomości 131
   Zamówienia publiczne 619
     Przetargi 4563
     Zapytania o cenę 3528
   Zagospodarowanie przestrzenne 105
   Gospodarka odpadami komunalnymi 101
   Działalność gospodarcza 62
   Urząd Stanu Cywilnego 37
   Organizacje pozarządowe 60
   Młodociani pracownicy 41
   Rejestr Instytucji Kultury 53
   Petycje 49
   Informacja publiczna 80
     Udostępnienie informacji publicznej 19
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 8
Inne
   Elektroniczna skrzynka podawcza 39
   Redakcja biuletynu 33
   Rejestr zmian 30
Inne
   Wnioski 113
   Plany finansowe 2
     Plan finansowy na 2017 r. 1
     Plan finansowy na 2016 r. 1
   Uchwały 147
   Godziny urzędowania 101
   Aktualności 278
   Oświadczenia majątkowe 203
     2017 145
   Dane teleadresowe 217
   Redakcja biuletynu 11