główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN15330
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ4223
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Gmina
   Strona główna 4223
   Statut 30
   Budżet 45
     Budżet na poszczególne lata 20
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 63
     Sprawozdania i informacje 136
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 15
   Podatki i opłaty lokalne 68
     2017 56
   Pomoc publiczna 44
     2017 117
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 136
   Jednostki organizacyjne 117
     Wykaz 22
    ›    2017 297
     Oświadczenia majątkowe 53
     Konkursy na stanowiska kierownicze 71
Urząd Gminy
   Regulamin organizacyjny 19
   Kierownictwo urzędu 67
   Stanowiska pracy w urzędzie 108
   Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 93
     2017 297
Rada Gminy
   Informacje ogólne 43
   Rada Gminy 156
   Komisje Rady Gminy 112
   Plany posiedzeń Rady 21
   Plany posiedzeń Komisji Rady 16
   Uchwały Rady Gminy 268
   Oświadczenia majątkowe 66
     2017 199
Informacje Urzędu Gminy
   Rejestr Zarządzeń Wójta 353
   Obwieszczenia 175
   Ogłoszenia 57
   Nabór pracowników 621
   Sprzedaż nieruchomości 27
   Zamówienia publiczne 260
     Przetargi 2918
     Zapytania o cenę 2194
   Zagospodarowanie przestrzenne 63
   Gospodarka odpadami komunalnymi 65
   Działalność gospodarcza 42
   Urząd Stanu Cywilnego 7
   Organizacje pozarządowe 18
   Młodociani pracownicy 17
   Rejestr Instytucji Kultury 28
   Petycje 24
   Informacja publiczna 37
     Udostępnienie informacji publicznej 11
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 6
Inne
   Elektroniczna skrzynka podawcza 21
   Redakcja biuletynu 21
   Rejestr zmian 14
Inne
   Wnioski 104
   Plany finansowe 1
     Plan finansowy na 2017 r. 1
     Plan finansowy na 2016 r. 1
   Uchwały 144
   Godziny urzędowania 97
   Aktualności 255
   Oświadczenia majątkowe 188
     2017 143
   Dane teleadresowe 194
   Redakcja biuletynu 9