główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN30435
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ8352
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Gmina
   Strona główna 8352
   Statut 84
   Budżet 150
     Budżet na poszczególne lata 109
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 92
     Sprawozdania i informacje 186
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 38
   Podatki i opłaty lokalne 164
     2017 142
   Pomoc publiczna 123
     2017 160
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 234
   Jednostki organizacyjne 316
     Wykaz 73
    ›    2017 453
     Oświadczenia majątkowe 129
     Konkursy na stanowiska kierownicze 128
Urząd Gminy
   Regulamin organizacyjny 83
   Kierownictwo urzędu 148
   Stanowiska pracy w urzędzie 249
   Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 207
     2017 443
Rada Gminy
   Informacje ogólne 92
   Rada Gminy 247
   Komisje Rady Gminy 176
   Plany posiedzeń Rady 86
   Plany posiedzeń Komisji Rady 83
   Uchwały Rady Gminy 451
   Oświadczenia majątkowe 113
     2017 243
Informacje Urzędu Gminy
   Rejestr Zarządzeń Wójta 576
   Obwieszczenia 363
   Ogłoszenia 272
   Nabór pracowników 935
   Sprzedaż nieruchomości 315
   Zamówienia publiczne 1062
     Przetargi 6152
     Zapytania o cenę 4645
   Zagospodarowanie przestrzenne 193
   Gospodarka odpadami komunalnymi 121
   Działalność gospodarcza 74
   Sprzedaż napojów alkoholowych 18
   Urząd Stanu Cywilnego 62
   Organizacje pozarządowe 76
   Młodociani pracownicy 61
   Rejestr Instytucji Kultury 61
   Petycje 71
   Informacja publiczna 106
     Udostępnienie informacji publicznej 25
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 12
Inne
   Elektroniczna skrzynka podawcza 58
   Redakcja biuletynu 43
   Rejestr zmian 41
Inne
   Wnioski 117
   Plany finansowe 2
     Plan finansowy na 2017 r. 1
     Plan finansowy na 2016 r. 1
   Uchwały 150
   Godziny urzędowania 107
   Aktualności 291
   Oświadczenia majątkowe 219
     2017 145
   Dane teleadresowe 238
   Redakcja biuletynu 11