główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN284657
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ49677
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Gmina
   Strona główna 49677
   Statut 1118
   Raport o stanie Gminy Sośnie 571
     2019 62
     2018 210
   Budżet 1536
     Budżet na poszczególne lata 902
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 525
     Sprawozdania i informacje 1103
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 368
   Podatki 2214
     Stawki podatków 1410
     Wzory deklaracji i informacji 1415
     Wzory pełnomocnictw 354
     Zwrot podatku akcyzowego 472
   Pomoc publiczna 924
     2020 95
     2019 238
     2018 265
     2017 462
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 1509
   Jednostki organizacyjne 2262
     Wykaz 1530
    ›    2017 1189
     Oświadczenia majątkowe 810
    ›    2018 825
    ›    2019 676
    ›    2020 151
     Konkursy na stanowiska kierownicze 1039
     Nabory na wolne stanowiska urzędnicze 1087
     Oceny zasobów pomocy społecznej 228
     Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach 211
     Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych 257
   Dane osobowe 842
     Informacje i dostęp do danych osobowych 332
Urząd Gminy
   Regulamin organizacyjny 899
   Kierownictwo urzędu 1472
   Stanowiska pracy w urzędzie 4080
   Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 1991
     2020 216
     2019 1410
     2018 915
     2017 1145
Rada Gminy
   Transmisja Sesji Rady Gminy 5773
   Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) 3907
     Informacje ogólne 691
     Rada Gminy 1257
     Komisje Rady Gminy 776
     Plany posiedzeń Rady 1630
     Plany posiedzeń Komisji Rady 920
     Imienne wykazy głosowań Radnych 705
     Interpelacje Radnych 392
     Zapytania Radnych 448
     Oświadczenia majątkowe 1403
    ›    Mirosław Ostojak 831
    ›    Tomasz Chmielecki 465
    ›    Radosław Bojarczuk 561
    ›    Michał Duszyński 451
    ›    Robert Frankowski 321
    ›    Dominik Grobelny 409
    ›    Anna Kahla 332
    ›    Stanisław Kałuża 331
    ›    Zbigniew Kisiński 291
    ›    Paweł Kołeczko 554
    ›    Bronisław Krawiec 387
    ›    Adam Mielcarek 262
    ›    Andrzej Mus 319
    ›    Jan Rafalski 298
    ›    Mariola Śródka 385
   Rada Gminy VII kadencji (2014-2018) 506
     Informacje ogólne 560
     Rada Gminy 914
     Komisje Rady Gminy 748
     Plany posiedzeń Rady 987
     Plany posiedzeń Komisji Rady 1081
    ›    2017 762
     Oświadczenia majątkowe 784
    ›    2018 828
   Uchwały Rady Gminy 2787
Informacje Urzędu Gminy
   Rejestr Zarządzeń Wójta 3600
   Obwieszczenia 1439
     2020 633
     2019 1890
     2018 2618
     2017 298
   Zawiadomienia, informacje i ogłoszenia 1646
     2020 945
     2019 734
     2018 1419
     2017 148
   Nabór pracowników 2215
     2020 649
     2019 1768
     2018 326
     2017 2618
   Gospodarka nieruchomościami 1131
     2020 381
     2019 1646
     2018/2017 3019
   Zamówienia publiczne 10639
    ›    2018/2017 22244
     Przetargi 4604
    ›    2019 12702
    ›    2020 3878
    ›    2018/2017 21465
     Zapytania o cenę 1822
    ›    2019 17693
    ›    2020 6244
   Zagospodarowanie przestrzenne 1984
   Ochrona środowiska 448
   Gospodarka odpadami komunalnymi 1563
   Działalność gospodarcza 592
   Sprzedaż napojów alkoholowych 599
   Ewidencja ludności / dowody osobiste 294
   Urząd Stanu Cywilnego 1270
   Organizacje pozarządowe 378
     2020 152
     2019 296
     2018/2017 929
   Młodociani pracownicy 546
   Rejestr Instytucji Kultury 550
   Petycje 624
   Informacja publiczna 863
     Udostępnienie informacji publicznej 313
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 209
   Nieodpłatna pomoc prawna 350
   Wybory 2396
     Wybory Prezydenta RP 2020 1548
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 973
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 728
     Wybory Samorządowe 2018 8282
   Powszechny spis rolny 146
Inne
   Elektroniczna skrzynka podawcza 557
   Redakcja biuletynu 454
   Rejestr zmian 557
   Deklaracja dostępności 188
Inne
   Wnioski 401
   Plany finansowe 2
     Plan finansowy na 2017 r. 1
     Plan finansowy na 2016 r. 1
   Uchwały 169
   Godziny urzędowania 227
   Aktualności 566
   Oświadczenia majątkowe 816
     2017 145
   Dane teleadresowe 701
   Redakcja biuletynu 16