główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN130821
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ27002
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Gmina
   Strona główna 27002
   Statut 493
   Budżet 804
     Budżet na poszczególne lata 532
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 240
     Sprawozdania i informacje 466
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 193
   Podatki i opłaty lokalne 983
     Stawki podatków 566
     Wzory deklaracji i informacji 288
     Wzory pełnomocnictw 134
     Zwrot podatku akcyzowego 106
   Pomoc publiczna 448
     2018 106
     2017 293
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 837
   Jednostki organizacyjne 1125
     Wykaz 402
    ›    2017 760
     Oświadczenia majątkowe 425
    ›    2018 395
     Konkursy na stanowiska kierownicze 422
     Nabory na wolne stanowiska urzędnicze 269
     Oceny zasobów pomocy społecznej 55
     Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach 49
     Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych 49
   Dane osobowe 301
     Informacje i dostęp do danych osobowych 126
Urząd Gminy
   Regulamin organizacyjny 401
   Kierownictwo urzędu 682
   Stanowiska pracy w urzędzie 1316
   Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 954
     2019 112
     2018 552
     2017 877
Rada Gminy
   Transmisja Sesji Rady Gminy 1965
   Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) 1248
     Informacje ogólne 211
     Rada Gminy 447
     Komisje Rady Gminy 316
     Plany posiedzeń Rady 435
     Plany posiedzeń Komisji Rady 167
     Imienne wykazy głosowań Radnych 128
     Interpelacje Radnych 84
     Zapytania Radnych 98
     Oświadczenia majątkowe 456
    ›    Mirosław Ostojak 308
    ›    Tomasz Chmielecki 103
    ›    Radosław Bojarczuk 100
    ›    Michał Duszyński 88
    ›    Robert Frankowski 54
    ›    Dominik Grobelny 51
    ›    Anna Kahla 48
    ›    Stanisław Kałuża 53
    ›    Zbigniew Kisiński 38
    ›    Paweł Kołeczko 97
    ›    Bronisław Krawiec 58
    ›    Adam Mielcarek 35
    ›    Andrzej Mus 56
    ›    Jan Rafalski 49
    ›    Mariola Śródka 74
   Rada Gminy VII kadencji (2014-2018) 200
     Informacje ogólne 375
     Rada Gminy 633
     Komisje Rady Gminy 528
     Plany posiedzeń Rady 566
     Plany posiedzeń Komisji Rady 487
    ›    2017 596
     Oświadczenia majątkowe 597
    ›    2018 616
   Uchwały Rady Gminy 1417
Informacje Urzędu Gminy
   Rejestr Zarządzeń Wójta 1746
   Obwieszczenia 272
     2019 267
     2018 2050
     2017 35
   Ogłoszenia 367
     2018 1174
     2017 19
   Nabór pracowników 572
     2019 410
     2018 137
     2017 2185
   Sprzedaż nieruchomości 248
     2019 296
     2018/2017 1934
   Zamówienia publiczne 5301
    ›    2018/2017 18636
     Przetargi 1585
    ›    2019 3904
    ›    2018/2017 16405
     Zapytania o cenę 465
    ›    2019 1497
   Zagospodarowanie przestrzenne 937
   Gospodarka odpadami komunalnymi 515
   Działalność gospodarcza 271
   Sprzedaż napojów alkoholowych 229
   Urząd Stanu Cywilnego 547
   Organizacje pozarządowe 58
     2019 44
     2018/2017 493
   Młodociani pracownicy 236
   Rejestr Instytucji Kultury 244
   Petycje 269
   Informacja publiczna 433
     Udostępnienie informacji publicznej 139
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 76
   Nieodpłatna pomoc prawna 39
   Wybory 1067
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 60
     Wybory Samorządowe 2018 7271
Inne
   Elektroniczna skrzynka podawcza 257
   Redakcja biuletynu 202
   Rejestr zmian 242
Inne
   Wnioski 222
   Plany finansowe 2
     Plan finansowy na 2017 r. 1
     Plan finansowy na 2016 r. 1
   Uchwały 152
   Godziny urzędowania 125
   Aktualności 373
   Oświadczenia majątkowe 420
     2017 145
   Dane teleadresowe 380
   Redakcja biuletynu 13