główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN51148
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ12921
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Gmina
   Strona główna 12921
   Statut 214
   Budżet 378
     Budżet na poszczególne lata 242
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 162
     Sprawozdania i informacje 292
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 103
   Podatki i opłaty lokalne 448
     Stawki podatków 151
     Wzory deklaracji i informacji 92
     Wzory pełnomocnictw 68
   Pomoc publiczna 254
     2017 232
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 385
   Jednostki organizacyjne 587
     Wykaz 204
    ›    2017 617
     Oświadczenia majątkowe 227
     Konkursy na stanowiska kierownicze 230
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 77
Urząd Gminy
   Regulamin organizacyjny 206
   Kierownictwo urzędu 308
   Stanowiska pracy w urzędzie 524
   Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 405
     2017 656
Rada Gminy
   Informacje ogólne 216
   Rada Gminy 384
   Komisje Rady Gminy 294
   Plany posiedzeń Rady 269
   Plany posiedzeń Komisji Rady 256
   Uchwały Rady Gminy 762
   Oświadczenia majątkowe 281
     2017 447
Informacje Urzędu Gminy
   Rejestr Zarządzeń Wójta 882
   Obwieszczenia 732
   Ogłoszenia 514
   Nabór pracowników 1315
   Sprzedaż nieruchomości 749
   Zamówienia publiczne 2009
     Przetargi 10396
     Zapytania o cenę 7560
   Zagospodarowanie przestrzenne 373
   Gospodarka odpadami komunalnymi 257
   Działalność gospodarcza 145
   Sprzedaż napojów alkoholowych 91
   Urząd Stanu Cywilnego 185
   Organizacje pozarządowe 204
   Młodociani pracownicy 145
   Rejestr Instytucji Kultury 133
   Petycje 159
   Informacja publiczna 227
     Udostępnienie informacji publicznej 71
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 52
Inne
   Elektroniczna skrzynka podawcza 139
   Redakcja biuletynu 114
   Rejestr zmian 115
Inne
   Wnioski 131
   Plany finansowe 2
     Plan finansowy na 2017 r. 1
     Plan finansowy na 2016 r. 1
   Uchwały 151
   Godziny urzędowania 115
   Aktualności 321
   Oświadczenia majątkowe 249
     2017 145
   Dane teleadresowe 294
   Redakcja biuletynu 11