główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN87339
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ19791
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Gmina
   Strona główna 19791
   Statut 350
   Budżet 558
     Budżet na poszczególne lata 365
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 196
     Sprawozdania i informacje 384
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 139
   Podatki i opłaty lokalne 614
     Stawki podatków 271
     Wzory deklaracji i informacji 151
     Wzory pełnomocnictw 90
     Zwrot podatku akcyzowego 38
   Pomoc publiczna 344
     2018 56
     2017 276
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 567
   Jednostki organizacyjne 856
     Wykaz 293
    ›    2017 733
     Oświadczenia majątkowe 336
    ›    2018 241
     Konkursy na stanowiska kierownicze 337
     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 139
     Ocena zasobów pomocy społecznej 34
     Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach 30
     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 12
   Dane osobowe 127
     Informacje i dostęp do danych osobowych 73
Urząd Gminy
   Regulamin organizacyjny 285
   Kierownictwo urzędu 479
   Stanowiska pracy w urzędzie 877
   Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 696
     2018 303
     2017 822
Rada Gminy
   Informacje ogólne 324
   Rada Gminy 538
   Komisje Rady Gminy 457
   Plany posiedzeń Rady 470
   Plany posiedzeń Komisji Rady 428
   Uchwały Rady Gminy 1037
   Oświadczenia majątkowe 482
     2018 380
     2017 547
Informacje Urzędu Gminy
   Rejestr Zarządzeń Wójta 1254
   Obwieszczenia 1698
   Ogłoszenia 976
   Nabór pracowników 1813
   Sprzedaż nieruchomości 1484
   Zamówienia publiczne 3029
     Przetargi 15485
     Zapytania o cenę 12747
   Zagospodarowanie przestrzenne 627
   Gospodarka odpadami komunalnymi 366
   Działalność gospodarcza 221
   Sprzedaż napojów alkoholowych 148
   Urząd Stanu Cywilnego 345
   Organizacje pozarządowe 342
   Młodociani pracownicy 189
   Rejestr Instytucji Kultury 187
   Petycje 213
   Informacja publiczna 334
     Udostępnienie informacji publicznej 104
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 65
   Wybory 907
     Wybory Samorządowe 2018 6852
Inne
   Elektroniczna skrzynka podawcza 206
   Redakcja biuletynu 160
   Rejestr zmian 164
Inne
   Wnioski 174
   Plany finansowe 2
     Plan finansowy na 2017 r. 1
     Plan finansowy na 2016 r. 1
   Uchwały 151
   Godziny urzędowania 122
   Aktualności 336
   Oświadczenia majątkowe 327
     2017 145
   Dane teleadresowe 342
   Redakcja biuletynu 12