główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN257207
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ45877
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Gmina
   Strona główna 45877
   Statut 985
   Raport o stanie Gminy Sośnie 434
     2019 4
     2018 179
   Budżet 1412
     Budżet na poszczególne lata 855
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 485
     Sprawozdania i informacje 943
    ›    2020 19
    ›    2019 19
    ›    2018 15
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 325
   Podatki 2023
     Stawki podatków 1293
     Wzory deklaracji i informacji 1261
     Wzory pełnomocnictw 287
     Zwrot podatku akcyzowego 387
   Pomoc publiczna 820
     2020 32
     2019 200
     2018 230
     2017 418
   Jednostki pomocnicze (sołectwa) 1379
   Jednostki organizacyjne 2121
     Wykaz 1450
    ›    2017 1116
     Oświadczenia majątkowe 734
    ›    2018 767
    ›    2019 606
     Konkursy na stanowiska kierownicze 911
     Nabory na wolne stanowiska urzędnicze 1001
     Oceny zasobów pomocy społecznej 189
     Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach 180
     Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych 215
   Dane osobowe 749
     Informacje i dostęp do danych osobowych 288
Urząd Gminy
   Regulamin organizacyjny 801
   Kierownictwo urzędu 1330
   Stanowiska pracy w urzędzie 3570
   Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 1802
     2019 1307
     2018 851
     2017 1087
Rada Gminy
   Transmisja Sesji Rady Gminy 5167
   Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) 3535
     Informacje ogólne 623
     Rada Gminy 1140
     Komisje Rady Gminy 715
     Plany posiedzeń Rady 1378
     Plany posiedzeń Komisji Rady 707
     Imienne wykazy głosowań Radnych 548
     Interpelacje Radnych 334
     Zapytania Radnych 393
     Oświadczenia majątkowe 1233
    ›    Mirosław Ostojak 716
    ›    Tomasz Chmielecki 378
    ›    Radosław Bojarczuk 468
    ›    Michał Duszyński 361
    ›    Robert Frankowski 250
    ›    Dominik Grobelny 325
    ›    Anna Kahla 257
    ›    Stanisław Kałuża 262
    ›    Zbigniew Kisiński 233
    ›    Paweł Kołeczko 462
    ›    Bronisław Krawiec 309
    ›    Adam Mielcarek 211
    ›    Andrzej Mus 247
    ›    Jan Rafalski 236
    ›    Mariola Śródka 320
   Rada Gminy VII kadencji (2014-2018) 435
     Informacje ogólne 516
     Rada Gminy 863
     Komisje Rady Gminy 700
     Plany posiedzeń Rady 884
     Plany posiedzeń Komisji Rady 913
    ›    2017 719
     Oświadczenia majątkowe 739
    ›    2018 770
   Uchwały Rady Gminy 2598
Informacje Urzędu Gminy
   Rejestr Zarządzeń Wójta 3349
   Obwieszczenia 1242
     2020 425
     2019 1708
     2018 2473
     2017 219
   Zawiadomienia, informacje i ogłoszenia 1442
     2020 595
     2019 605
     2018 1373
     2017 111
   Nabór pracowników 2020
     2020 447
     2019 1679
     2018 286
     2017 2555
   Gospodarka nieruchomościami 994
     2020 265
     2019 1472
     2018/2017 2803
   Zamówienia publiczne 9771
    ›    2018/2017 21630
     Przetargi 4209
    ›    2019 12244
    ›    2020 2573
    ›    2018/2017 20750
     Zapytania o cenę 1541
    ›    2019 17075
    ›    2020 3778
   Zagospodarowanie przestrzenne 1725
   Ochrona środowiska 323
   Gospodarka odpadami komunalnymi 1373
   Działalność gospodarcza 514
   Sprzedaż napojów alkoholowych 523
   Ewidencja ludności / dowody osobiste 155
   Urząd Stanu Cywilnego 1117
   Organizacje pozarządowe 309
     2020 101
     2019 272
     2018/2017 823
   Młodociani pracownicy 469
   Rejestr Instytucji Kultury 468
   Petycje 549
   Informacja publiczna 786
     Udostępnienie informacji publicznej 276
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 179
   Nieodpłatna pomoc prawna 261
   Wybory 1974
     Wybory Prezydenta RP 2020 219
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 844
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 633
     Wybory Samorządowe 2018 8063
Inne
   Elektroniczna skrzynka podawcza 485
   Redakcja biuletynu 395
   Rejestr zmian 492
   Deklaracja dostępności 88
Inne
   Wnioski 378
   Plany finansowe 2
     Plan finansowy na 2017 r. 1
     Plan finansowy na 2016 r. 1
   Uchwały 167
   Godziny urzędowania 211
   Aktualności 549
   Oświadczenia majątkowe 772
     2017 145
   Dane teleadresowe 661
   Redakcja biuletynu 16