Statystyki odwiedzin strony BIP

Gmina
   Strona główna53724
   Statut1299
   Raport o stanie Gminy Sośnie697
     2019120
     2018251
   Budżet1697
     Budżet na poszczególne lata982
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej578
     Sprawozdania i informacje1316
     Wieloletnia Prognoza Finansowa415
   Podatki2407
     Stawki podatków1542
     Wzory deklaracji i informacji1555
     Wzory pełnomocnictw418
     Zwrot podatku akcyzowego570
   Pomoc publiczna1016
     2020147
     2019283
     2018320
     2017505
   Jednostki pomocnicze (sołectwa)1711
   Jednostki organizacyjne2434
     Wykaz1685
    ›    20171263
     Oświadczenia majątkowe879
    ›    2018927
    ›    2019763
    ›    2020231
     Konkursy na stanowiska kierownicze1223
     Nabory na wolne stanowiska urzędnicze1215
     Oceny zasobów pomocy społecznej274
     Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach 252
     Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych321
     Podstawowa kwota dotacji ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych12
   Dane osobowe948
     Informacje i dostęp do danych osobowych386
   Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami39
     Koordynator do spraw dostępności w Gminie Sośnie22
     Deklaracja dostępności23
     Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności17
     Raport o stanie zapewnienia dostępności21
Urząd Gminy
   Regulamin organizacyjny1012
   Kierownictwo urzędu1648
   Stanowiska pracy w urzędzie4825
   Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu2122
     2020343
     20191503
     2018979
     20171196
Rada Gminy
   Transmisja Sesji Rady Gminy6591
   Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023)4361
     Informacje ogólne835
     Rada Gminy1401
     Komisje Rady Gminy899
     Plany posiedzeń Rady1989
     Plany posiedzeń Komisji Rady1241
     Imienne wykazy głosowań Radnych933
     Interpelacje Radnych465
     Zapytania Radnych520
     Oświadczenia majątkowe1529
    ›    Mirosław Ostojak937
    ›    Tomasz Chmielecki550
    ›    Radosław Bojarczuk655
    ›    Michał Duszyński529
    ›    Robert Frankowski393
    ›    Dominik Grobelny502
    ›    Anna Kahla419
    ›    Stanisław Kałuża407
    ›    Zbigniew Kisiński386
    ›    Paweł Kołeczko652
    ›    Bronisław Krawiec473
    ›    Adam Mielcarek329
    ›    Andrzej Mus401
    ›    Jan Rafalski375
    ›    Mariola Śródka464
   Rada Gminy VII kadencji (2014-2018)585
     Informacje ogólne602
     Rada Gminy1009
     Komisje Rady Gminy814
     Plany posiedzeń Rady1108
     Plany posiedzeń Komisji Rady1291
    ›    2017830
     Oświadczenia majątkowe827
    ›    2018911
   Uchwały Rady Gminy3056
Informacje Urzędu Gminy
   Rejestr Zarządzeń Wójta3971
   Obwieszczenia1620
     2020961
     20192174
     20182832
     2017401
   Zawiadomienia, informacje i ogłoszenia1853
     20201369
     2019908
     20181459
     2017190
   Nabór pracowników2536
     2020961
     20191830
     2018356
     20172696
   Gospodarka nieruchomościami1281
     2020520
     20191855
     2018/20173362
   Zamówienia publiczne11928
    ›    2018/201723176
     Przetargi5453
    ›    201913380
    ›    20207098
    ›    2018/201722513
     Zapytania o cenę2088
    ›    201918601
    ›    202010965
   Zagospodarowanie przestrzenne2270
   Ochrona środowiska632
   Gospodarka odpadami komunalnymi1768
   Działalność gospodarcza681
   Sprzedaż napojów alkoholowych695
   Ewidencja ludności / dowody osobiste491
   Urząd Stanu Cywilnego1499
   Organizacje pozarządowe463
     2020225
     2019329
     2018/20171053
   Młodociani pracownicy634
   Rejestr Instytucji Kultury648
   Petycje722
   Informacja publiczna951
     Udostępnienie informacji publicznej357
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej245
   Nieodpłatna pomoc prawna459
   Wybory2504
     Wybory Prezydenta RP 20201807
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 20191112
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019841
     Wybory Samorządowe 20188550
   Powszechny spis rolny295
Inne
   Elektroniczna skrzynka podawcza647
   Redakcja biuletynu543
   Rejestr zmian636
Łączna liczba odwiedzin:320448