główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-12-12 15:12
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Sośniach
Wykonanie: Sławomir Dolata
2. Data: 2018-12-12 15:12
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Sośniach
Wykonanie: Sławomir Dolata
3. Data: 2018-12-12 15:10
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Cieszynie
Wykonanie: Sławomir Dolata
4. Data: 2018-12-12 15:10
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Cieszynie
Wykonanie: Sławomir Dolata
5. Data: 2018-12-11 06:49
Dział: Rada Gminy > Transmisja Sesji Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Archiwizacja
Wykonanie: Dariusz Berek
6. Data: 2018-12-10 13:12
Dział: Rada Gminy > Transmisja Sesji Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: II Sesja Rady Gminy
Wykonanie: Dariusz Berek
7. Data: 2018-12-07 14:49
Dział: Rada Gminy > Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) > Plany posiedzeń Komisji Rady >
Opis zmian: dodanie artykułu: posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 14.12.2018
Wykonanie: Sławomir Dolata
8. Data: 2018-12-07 13:13
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zestawienie ofert - Dostawa sygnału internetowego dla beneficjentów końcowych projektu pt.:Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- INTERNET dla mieszkańców Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
9. Data: 2018-12-07 13:12
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zestawienie ofert - Dostawa sygnału internetowego dla beneficjentów końcowych projektu pt.:Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- INTERNET dla mieszkańców Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
10. Data: 2018-12-06 10:34
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Organizacje pozarządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych gminy zlecanych przez Gminę Sośnie do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom
Wykonanie: Sławomir Dolata