główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-06-22 12:24
Dział: Rada Gminy > Oświadczenia majątkowe > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2018
Wykonanie: Sławomir Dolata
2. Data: 2018-06-22 12:23
Dział: Urząd Gminy > Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu > 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2018
Wykonanie: Sławomir Dolata
3. Data: 2018-06-20 13:15
Dział: Rada Gminy > Plany posiedzeń Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: LV  SESJA RADY GMINY SOŚNIE
Wykonanie: Sławomir Dolata
4. Data: 2018-06-20 13:13
Dział: Rada Gminy > Plany posiedzeń Komisji Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Posiedzenie Komisji Budżetu 27.06.2018
Wykonanie: Sławomir Dolata
5. Data: 2018-06-13 13:17
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Taryfa dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018 - 2021
Wykonanie: Sławomir Dolata
6. Data: 2018-06-13 13:13
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Taryfa dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018 - 2021
Wykonanie: Sławomir Dolata
7. Data: 2018-06-13 13:12
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Taryfa dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018 - 2021
Wykonanie: Sławomir Dolata
8. Data: 2018-06-11 13:15
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zestawienie ofert - budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
9. Data: 2018-06-11 13:15
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zestawienie ofert - budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
10. Data: 2018-06-06 13:22
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Organizacje pozarządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych gminy zlecanych przez Gminę Sośnie do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom
Wykonanie: Sławomir Dolata