główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-08-17 15:21
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Wybory > Wybory Samorządowe 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie NR 68/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Sośnie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
Wykonanie: Sławomir Dolata
2. Data: 2018-08-17 10:16
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Wybory > Wybory Samorządowe 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kaliszu
Wykonanie: Sławomir Dolata
3. Data: 2018-08-17 10:14
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Wybory > Wybory Samorządowe 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kaliszu
Wykonanie: Sławomir Dolata
4. Data: 2018-08-17 10:14
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Wybory > Wybory Samorządowe 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kaliszu
Wykonanie: Sławomir Dolata
5. Data: 2018-08-17 10:12
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Wybory > Wybory Samorządowe 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kaliszu
Wykonanie: Sławomir Dolata
6. Data: 2018-08-16 10:40
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Wybory > Wybory Samorządowe 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wykonanie: Sławomir Dolata
7. Data: 2018-08-14 14:12
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Organizacje pozarządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym złożona przez Stowarzyszenie Przyjazne Otoczenie w Cieszynie
Wykonanie: Sławomir Dolata
8. Data: 2018-08-14 14:11
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Organizacje pozarządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym złożona przez Stowarzyszenie Przyjazne Otoczenie w Cieszynie
Wykonanie: Sławomir Dolata
9. Data: 2018-08-14 14:10
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Organizacje pozarządowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym złożona przez Stowarzyszenie Przyjazne Otoczenie w Cieszynie
Wykonanie: Sławomir Dolata
10. Data: 2018-08-14 13:24
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Przetargi >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Sośnie w roku szkolnym 2018/2019
Wykonanie: Sławomir Dolata