główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2017-12-12 13:03
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - linia kablowa nn oświetlenia drogowego w m. Pawłów oraz obwieszczenie o zakończeniu postępowania - linia kablowa nn oświetlenia drogowego w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
2. Data: 2017-12-12 12:36
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - linia kablowa nn oświetlenia drogowego w m. Pawłów
Wykonanie: Sławomir Dolata
3. Data: 2017-12-12 12:35
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - linia kablowa nn oświetlenia drogowego w m. Pawłów
Wykonanie: Sławomir Dolata
4. Data: 2017-12-12 12:33
Dział: Rada Gminy > Plany posiedzeń Komisji Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Posiedzenie Komisji Budżetu 18.12.2017 r.
Wykonanie: Sławomir Dolata
5. Data: 2017-12-12 12:31
Dział: Rada Gminy > Plany posiedzeń Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: XLIX SESJA RADY GMINY SOŚNIE
Wykonanie: Sławomir Dolata
6. Data: 2017-12-11 09:32
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybór najkorzystniejszej oferty - dostawa sygnału internetowego dla beneficjentów końcowych projektu pt.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- INTERNET dla mieszkańców Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
7. Data: 2017-12-11 09:31
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wybór najkorzystniejszej oferty - dostawa sygnału internetowego dla beneficjentów końcowych projektu pt.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- INTERNET dla mieszkańców Gminy Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
8. Data: 2017-12-07 14:09
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Przetargi >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sośnie w roku 2018
Wykonanie: Sławomir Dolata
9. Data: 2017-12-07 14:09
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Przetargi >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sośnie w roku 2018
Wykonanie: Sławomir Dolata
10. Data: 2017-12-07 11:08
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Przetargi >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zestawienie ofert - Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sośnie w roku 2018
Wykonanie: Sławomir Dolata