główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-04-25 12:02
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie - wydanie decyzji, linia kablowa nn oświetlenia drogowego ze słupami w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
2. Data: 2018-04-25 12:01
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie - wydanie decyzji, linia kablowa nn oświetlenia drogowego ze słupami w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
3. Data: 2018-04-24 13:55
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Gospodarka odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ODPADY KOMUNALNE
Wykonanie: Sławomir Dolata
4. Data: 2018-04-24 13:53
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zalaczniki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gospodarka odpadami zalaczniki
Wykonanie: Sławomir Dolata
5. Data: 2018-04-24 13:52
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zalaczniki
Opis zmian: dodanie artykułu: Gospodarka odpadami zalaczniki
Wykonanie: Sławomir Dolata
6. Data: 2018-04-20 14:35
Dział: Gmina > Jednostki organizacyjne > Konkursy na stanowiska kierownicze >
Opis zmian: dodanie artykułu: Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie
Wykonanie: Sławomir Dolata
7. Data: 2018-04-20 07:48
Dział: Gmina > Budżet > Sprawozdania i informacje >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania o nadwyżce / deficycie
Wykonanie: Sławomir Dolata
8. Data: 2018-04-18 14:52
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Przetargi >
Opis zmian: dodanie artykułu: Unieważnienie postępowania - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Sośnie w 2018 roku
Wykonanie: Sławomir Dolata
9. Data: 2018-04-18 14:52
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Przetargi >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Unieważnienie postępowania - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Sośnie w 2018 roku
Wykonanie: Sławomir Dolata
10. Data: 2018-04-18 10:02
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego w m. Kąty Śląskie
Wykonanie: Sławomir Dolata