główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Jednostki pomocnicze (sołectwa)

Sołectwa Gminy Sośnie

SOŁECTWO SOŁTYS RADA SOŁECKA KOMISJA REWIZYJNA Bogdaj Zielezińska Danuta tel. 505095508 Bargenda Anna Czaiński Piotr Kołeczko Robert Moskal Piotr Mundra Walentyna Niedbała Natalia Pachura Małgorzata Piaskowski Marek Płókarz Mieczysław Siof Marzena Grenda Bożena Kołeczko Anna Mundry Florian Chojnik Mielcarek Adam tel. 627393145 Bielski Zenon Kędziora Piotr Leśniak Łukasz Musialska Wioletta Rudnik Jan Rudnik Małgorzata Śpigiel Lucyna Zawielak Jerzy Filipiak Magdalena Zawielak Aleksandra Zawiel...

Utworzony: 2017-04-12 | Zmodyfikowany: 2019-02-15 12:39

2. 2019

Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. ksi...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 13:34

3. 2019

Informacja z otwarcia ofert - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunaln...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 12:32

4. 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja obiektu użytec...

Zawiadomienie w załączeniu.

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 10:48

5. 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa boiska wielofunkcyjnego w...

Zawiadomienie w załączeniu.

Utworzony: 2019-02-07 | Zmodyfikowany: 2019-02-07 09:37

6. Wybory Samorządowe 2018

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 5 lutego 2019 r.

Komunikat w załączeniu.

Utworzony: 2019-02-06 | Zmodyfikowany: 2019-02-06 15:06

7. 2019

Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem Budowa punktu selektywnego zbierania ...

Informacje w załączeniu.

Utworzony: 2019-02-06 | Zmodyfikowany: 2019-02-06 13:00

8. 2019

Informacja z otwarcia ofert - Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - bu...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2019-02-05 | Zmodyfikowany: 2019-02-05 12:56

9. Stanowiska pracy w urzędzie

Stanowiska pracy

PARTER Nr pokoju Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt 1 Jadwiga Duszyńska Inspektor ds. gospodarki odpadami 062 7393936 Krzysztof Schubert Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska 062 7393918 2 Anna Ratajczyk Inspektor ds. gospodarki komunalnej 062 7393912 Magdalena Dolata Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa 062 7393931 3 Andrzej Pańczyszyn Inspektor ds. księgowości podatkowej 062 7393919 Agnieszka Mrowińska Inspektor ds. wymiaru podatku 5 Milena Pigłowska Kasj...

Utworzony: 2019-01-07 | Zmodyfikowany: 2019-02-05 11:23

10. 2019

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komuna...

Zawiadomienie oraz SIWZ w załączeniu.

Utworzony: 2019-02-05 | Zmodyfikowany: 2019-02-05 10:01

11. 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa nawierzchni drogi gmi...

Zawiadomienie w załączeniu.

Utworzony: 2019-02-04 | Zmodyfikowany: 2019-02-04 14:53

12. 2019

Grudzień 2018

Utworzony: 2019-01-29 | Zmodyfikowany: 2019-02-04 14:13

13. 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa nawierzchni drogi gmi...

Zawiadomienie w załączeniu.

Utworzony: 2019-02-04 | Zmodyfikowany: 2019-02-04 14:07

14. 2019

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej -...

Utworzony: 2019-01-25 | Zmodyfikowany: 2019-02-04 08:29

15. 2019

Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem Termomodernizacja obiektu użytecznośc...

Odpowiedzi w załączeniu.

Utworzony: 2019-01-29 | Zmodyfikowany: 2019-01-29 14:53

16. 2019

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości budżetowej

Wójt Gminy Sośnie OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie. Określenie stanowiska: Inspektor ds. księgowości budżetowej. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe licencjackie o kierunku rachunkowość, wymagany staż pracy: 4 lata, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarże...

Utworzony: 2019-01-29 | Zmodyfikowany: 2019-01-29 14:50

17. 2019

Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem Termomodernizacja obiektu użytecznośc...

Odpowiedzi w załączeniu.

Utworzony: 2019-01-29 | Zmodyfikowany: 2019-01-29 14:30

18. 2019

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mariak-Granowiec...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2019-01-29 | Zmodyfikowany: 2019-01-29 13:19

19. 2019

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szklarka Ślą...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2019-01-29 | Zmodyfikowany: 2019-01-29 13:17

20. 2018

2018

Utworzony: 2018-05-22 | Zmodyfikowany: 2019-01-29 10:27