główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Wybory Samorządowe 2018

Zarządzenie NR 68/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyzna...

Zarządzenie dostępne pod linkiem: http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/505392/Zarz%C4%85dzenie-68_2018

Utworzony: 2018-08-17 | Zmodyfikowany: 2018-08-17 15:19

2. Wybory Samorządowe 2018

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kaliszu

Komunikaty w załączeniu.

Utworzony: 2018-08-17 | Zmodyfikowany: 2018-08-17 10:15

3. Wybory Samorządowe 2018

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzen...

Treść rozporządzenia dostępna pod linkiem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1561/1

Utworzony: 2018-08-16 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 10:38

4. Organizacje pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym złożona przez Stowarz...

Na podstawie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Sośnie przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym złożoną przez, Stowarzyszenie Przyjazne Otoczenie w Cieszynie ul. Kościelna 44, 63-435 Sośnie na podstawie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) ...

Utworzony: 2018-08-14 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 14:12

5. Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowóz dzieci i młodzieży szkolnej d...

Ogłoszenie w załączeniu.

Utworzony: 2018-08-14 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 13:23

6. Obwieszczenia

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - parking w m. Granowiec

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2018-08-13 | Zmodyfikowany: 2018-08-13 13:34

7. Obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - linia kablowa oświetlenia drogowego w m. Granowiec

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2018-08-13 | Zmodyfikowany: 2018-08-13 10:41

8. Zapytania o cenę

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowościach: Pawłów oraz Sośnie ul...

Szczegóły w załączniku.

Utworzony: 2018-08-10 | Zmodyfikowany: 2018-08-10 14:21

9. Plany posiedzeń Rady

LVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie zawiadamiam, że LVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2018 roku o godzinie 1000 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy do wzięcia udziału. Przewodniczący Rady Gminy Sośnie /-/ Mirosław Ostojak Sośnie, dnia 9 sierpnia 2018 r.

Utworzony: 2018-08-09 | Zmodyfikowany: 2018-08-09 15:17

10. Plany posiedzeń Komisji Rady

Posiedzenie Komisji Budżetu 10.08.2018

Sośnie, dnia 09.08.2018 r. Szanowny/a Pan/i wszyscy Radny/a Rady Gminy Sośnie ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że: w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godz. 1400 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu. Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gmin...

Utworzony: 2018-08-09 | Zmodyfikowany: 2018-08-09 15:08

11. Plany posiedzeń Komisji Rady

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury 10.08.2018

Sośnie, dnia 09.08.2018 r. Szanowny/a Pan/i wszyscy Radny/a Rady Gminy Sośnie ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godz. 1430 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury. Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach or...

Utworzony: 2018-08-09 | Zmodyfikowany: 2018-08-09 15:04

12. Zapytania o cenę

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowościach: Pawłów oraz Sośnie ul...

Utworzony: 2018-08-06 | Zmodyfikowany: 2018-08-06 12:14

13. Zapytania o cenę

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Cieszyn, Chojnik, Kocina - oferty

Informacje w załączniku.

Utworzony: 2018-08-03 | Zmodyfikowany: 2018-08-03 14:06

14. Przetargi

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Cieszyn ul. Leśna - odcinek 1 - otwarcie o...

Informacja w załączniku.

Utworzony: 2018-08-03 | Zmodyfikowany: 2018-08-03 12:00

15. Informacje i dostęp do danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku pra...

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że: Tożsamość administratora Administratorem jest Wójt Gminy Sośnie, mający siedzibę w Sośniach (63-435) przy ul. Wielkopolskiej 47. Dane kontaktowe administratora Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail sosnie@sosnie.pl oraz pisemnie na adres siedziby administratora. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych os...

Utworzony: 2018-05-25 | Zmodyfikowany: 2018-07-24 11:52

16. Zapytania o cenę

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Cieszyn, Chojnik, Kocina

Znak sprawy: ZP.M.271.14.2018 OGŁOSZENIE Gmina Sośnie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Cieszyn, Chojnik, Kocina (opis zamówienia) Zakres prac obejmuje dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz strefy relaksu zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia. 1. Termin składania ofert: 01.08.2018 2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47 63-435 Sośnie, fax 62 739 ...

Utworzony: 2018-07-24 | Zmodyfikowany: 2018-07-24 11:50

17. Plany posiedzeń Komisji Rady

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpiecz...

Szanowny Pan/Pani wszyscy Radny/a Rady Gminy Sośnie ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że: w dniu 27 lipca 2018 r. o godz. 1430 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brani...

Utworzony: 2018-07-24 | Zmodyfikowany: 2018-07-24 09:56

18. Obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - parking w m. Granowiec

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2018-07-23 | Zmodyfikowany: 2018-07-23 14:05

19. Zwrot podatku akcyzowego

Wniosek

Utworzony: 2018-07-23 | Zmodyfikowany: 2018-07-23 11:33

20. Przetargi

Informacja z otwarcia ofert - Budowa budynku zaplecza socjalnego dla obiektów rekrea...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2018-07-23 | Zmodyfikowany: 2018-07-23 10:55