główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2020

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kasjer

Ogłoszenie o naborze, kwestionariusz oraz oświadczenia w załączeniu.

Utworzony: 2020-08-07 | Zmodyfikowany: 2020-08-07 11:29

2. 2020

Informacja Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 48 Łoś Krotoszyn - Plan polowania zbiorowe...

Informacje w załączniku.

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 11:50

3. 2020

Informacja WKŁ nr 499 "Sokół" Wrocław o elektronicznej książce ewidencji p...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 12:45

4. 2020

Obwieszczenie - pozwolenie wodnoprawne

Obwieszczenie w załączniku.

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 09:36

5. Zwrot podatku akcyzowego

Wniosek

Utworzony: 2018-07-23 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 09:21

6. 2020

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Pawłów

Zapytanie w załączeniu.

Utworzony: 2020-07-29 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 13:11

7. 2020

Zestawienie ofert i wybór oferty najkorzystniejszej - Remont pomieszczeń na utworzen...

Zestawienie w załączeniu.

Utworzony: 2020-07-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 07:36

8. Sprawozdania i informacje

Sprawozdania o nadwyżce / deficycie

Sprawozdania w załączeniu.

Utworzony: 2017-04-21 | Zmodyfikowany: 2020-07-21 08:51

9. Sprawozdania i informacje

Sprawozdania i informacje za II kwartał 2020 roku

Sprawozdania w załączeniu.

Utworzony: 2020-07-21 | Zmodyfikowany: 2020-07-21 08:48

10. Sprawozdania i informacje

Sprawozdania i informacje za I kwartał 2020 roku

Sprawozdania w załączeniu.

Utworzony: 2020-04-24 | Zmodyfikowany: 2020-07-21 08:42

11. Sprawozdania i informacje

Sprawozdania i informacje za rok 2019

Utworzony: 2020-02-21 | Zmodyfikowany: 2020-07-20 14:21

12. 2020

Obwieszczenie - linia kablowa SN, nn, słup sieci napowietrznej w m. Kałkowskie

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2020-07-20 | Zmodyfikowany: 2020-07-20 13:01

13. 2020

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie z kultury, sztok...

Szczegóły w załącznikach.

Utworzony: 2020-07-17 | Zmodyfikowany: 2020-07-17 09:33

14. Statut

Uchwała nr XIV/129/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany ...

Uchwała dostępna pod linkiem: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/612400/Uchwa%C5%82a-XIV_129_2020

Utworzony: 2020-07-17 | Zmodyfikowany: 2020-07-17 08:34

15. Rejestr Instytucji Kultury

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sośnie

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sośnie Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sośnie, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 201...

Utworzony: 2017-07-24 | Zmodyfikowany: 2020-07-17 08:31

16. Imienne wykazy głosowań Radnych

XVIII Sesja Rady Gminy Sośnie

Wykaz w załączeniu.

Utworzony: 2020-07-15 | Zmodyfikowany: 2020-07-15 13:29

17. Gospodarka odpadami komunalnymi

ODPADY KOMUNALNE

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Sośnie Kalendarz segregacji Harmonogram odbioru odpadów Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych STAWKI I TERMINY OPŁAT Wzór deklaracji do wypełnienia Punkty odbioru zużytych baterii oraz przeterminowanych leków Zużyte baterie Przeterminowane leki Podmiot odbierający odpady komunalne Miejsce zagospodarowania odpadów Analiza stanu gospodarki...

Utworzony: 2017-07-10 | Zmodyfikowany: 2020-07-10 15:02

18. Transmisja Sesji Rady Gminy

XVIII Sesja Rady Gminy Sośnie

Utworzony: 2020-07-10 | Zmodyfikowany: 2020-07-10 13:12

19. 2020

Remont pomieszczeń na utworzenie Klubu Seniora

Zapytanie w załączeniu.

Utworzony: 2020-07-10 | Zmodyfikowany: 2020-07-10 11:28

20. Plany posiedzeń Rady

XVIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XVIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE odbędzie się w dniu 10 lipca 2020 roku o godzinie 13.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie Przewodniczący Rady Gminy Sośnie /-/ Mirosław Ostojak UWAGA: W związku pandemią COVID-19 sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji online. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr XVII/2020 z sesji odbytej w dniu 19 czerwca 202...

Utworzony: 2020-07-08 | Zmodyfikowany: 2020-07-10 10:55