główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Sprawozdania i informacje

Sprawozdania o nadwyżce / deficycie

Sprawozdania w załączeniu.

Utworzony: 2017-04-21 | Zmodyfikowany: 2018-10-19 15:04

2. Wybory Samorządowe 2018

Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacje w załączeniu.

Utworzony: 2018-10-18 | Zmodyfikowany: 2018-10-18 15:13

3. Plany posiedzeń Komisji Rady

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Sośnie 19.10.2018 r.

Szanowny/a Pan/i wszyscy Radny/a Rady Gminy Sośnie ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że: w dniu 19 października 2018 r. o godz. 1400 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie: 1. Komisji Budżetu. 2. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. 3. Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury. 4. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 5. Komisja Rewizyjna. Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o ...

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 13:27

4. Wybory Samorządowe 2018

Spoty edukacyjno - informacyjne Państwowej Komisji Wyborczej

Spoty dostępne są w serwisach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej: pkw.gov.pl wybieramwybory.pl wybory2018.pkw.gov.pl oraz na profilach Państwowej Komisji Wyborczej w serwisach społecznościowych: facebook.com/PanstwowaKomisjaWyborcza facebook.com/WybieramWybory twitter.com/PanstwKomWyb youtube.com

Utworzony: 2018-10-05 | Zmodyfikowany: 2018-10-05 12:47

5. 2018

Zakończenie kadencji 2018

Utworzony: 2018-10-05 | Zmodyfikowany: 2018-10-05 10:25

6. Wybory Samorządowe 2018

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach z dnia 4 października 2018 r. - z...

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2018-10-04 | Zmodyfikowany: 2018-10-04 11:04

7. Wybory Samorządowe 2018

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach z dnia 4 października 2018 r. - z...

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2018-10-04 | Zmodyfikowany: 2018-10-04 11:02

8. Plany posiedzeń Komisji Rady

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spra...

Szanowny/a Pan/i wszyscy Radny/a Rady Gminy Sośnie ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że: w dniu 10 października 2018 r. o godz. 800 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie: 1. Komisji Budżetu. 2. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. 3. Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury. 4. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j...

Utworzony: 2018-10-03 | Zmodyfikowany: 2018-10-03 12:35

9. Plany posiedzeń Rady

LVIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie zawiadamiam, że LVIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE odbędzie się w dniu 10 października 2018 roku o godzinie 1000 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy do wzięcia udziału. Przewodniczący Rady Gminy Sośnie /-/ Mirosław Ostojak

Utworzony: 2018-10-03 | Zmodyfikowany: 2018-10-03 12:30

10. Wybory Samorządowe 2018

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W SOŚNIACH INFORMUJE: Od 3.10.2018r. do 19.10.2018r. komisja pełni dyżury w dni robocze w godzinach od 13:30 do 15:30 w budynku Urzędu Gminy ul. Wielkopolska 47, pokój nr 103 tel. 62 739 39 13 Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach / - / Aleksandra Mariola Schubert

Utworzony: 2018-10-03 | Zmodyfikowany: 2018-10-03 12:27

11. Wybory Samorządowe 2018

Postanowienie nr 231/II/47/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 1 październik...

Postanowienie w załączeniu.

Utworzony: 2018-10-02 | Zmodyfikowany: 2018-10-02 10:37

12. Wybory Samorządowe 2018

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach z dnia 1 października 2018 r.

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2018-10-01 | Zmodyfikowany: 2018-10-01 15:35

13. Wybory Samorządowe 2018

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 28 września 2018 r.

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2018-10-01 | Zmodyfikowany: 2018-10-01 13:35

14. Sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie sporz...

Zarządzenie dostępne pod linkiem: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/510453/Zarz%C4%85dzenie-79_2018

Utworzony: 2018-10-01 | Zmodyfikowany: 2018-10-01 13:30

15. Sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie sporz...

Zarządzenie dostępne pod linkiem: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/510452/Zarz%C4%85dzenie-78_2018

Utworzony: 2018-10-01 | Zmodyfikowany: 2018-10-01 13:27

16. Wybory Samorządowe 2018

Informacja

Urząd Gminy w Sośniach informuje, że spisy osób uprawnionych do udziału w wyborach Wójta gminy, do Rady Gminy, do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa będą udostępnione do wglądu w dniach od 01.10.2018 r. do 15.10.2018 r. w godzinach urzędowania – pokój nr 6. Do 16 października 2018 r. wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek będzie dopisany do spisu wyborców w obwodzie, w którym lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Do 12 października 2018 r. można składać wnioski...

Utworzony: 2018-10-01 | Zmodyfikowany: 2018-10-01 13:23

17. Wybory Samorządowe 2018

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach z dnia 27 września 2018 r.

Komunikat w załączeniu.

Utworzony: 2018-09-27 | Zmodyfikowany: 2018-09-27 15:34

18. Wybory Samorządowe 2018

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 26 września 2018 r.

Komunikat w załączeniu.

Utworzony: 2018-09-26 | Zmodyfikowany: 2018-09-26 13:39

19. Rejestr Zarządzeń Wójta

Zarządzenia Wójta Gminy Sośnie

Zarządzenia dostępne pod linkiem: http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie

Utworzony: 2017-04-13 | Zmodyfikowany: 2018-09-25 09:07

20. Organizacje pozarządowe

Konsultacje Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz inny...

Ogłoszenie Wójta Gminy Sośnie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Zgodnie z Uchwałą Nr L/277/10 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych orga...

Utworzony: 2018-09-24 | Zmodyfikowany: 2018-09-24 12:02