główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkó...

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 15:12

2. Obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkó...

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 15:10

3. Transmisja Sesji Rady Gminy

II Sesja Rady Gminy

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-11 06:49

4. Plany posiedzeń Komisji Rady

posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpiecz...

Szanowny Pan/Pani wszyscy Radny/a Rady Gminy Sośnie ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że: w dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 1300 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu bran...

Utworzony: 2018-12-07 | Zmodyfikowany: 2018-12-07 14:48

5. Zapytania o cenę

Zestawienie ofert - Dostawa sygnału internetowego dla beneficjentów końcowych projek...

Zestawienie w załączeniu.

Utworzony: 2018-12-07 | Zmodyfikowany: 2018-12-07 13:13

6. Organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłosze...

Ogłoszenie konkursu dostępne pod linkiem: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/520617/Zarz%C4%85dzenie-97_2018

Utworzony: 2018-12-06 | Zmodyfikowany: 2018-12-06 10:33

7. Sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie sprzeda...

Zarządzenie dostępne pod linkiem: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/520354/Zarz%C4%85dzenie-96_2018

Utworzony: 2018-12-05 | Zmodyfikowany: 2018-12-05 11:01

8. Przetargi

Wybór najkorzystniejszej oferty - Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchom...

Zawiadomienie w załączeniu.

Utworzony: 2018-12-04 | Zmodyfikowany: 2018-12-04 13:01

9. Przetargi

Wybór najkorzystniejszej oferty - Odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych oraz zwalc...

Zawiadomienie w załączeniu.

Utworzony: 2018-12-04 | Zmodyfikowany: 2018-12-04 13:00

10. Przetargi

Zestawienie ofert - Odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych oraz zwalczanie gołoledz...

Zestawienie w załączeniu.

Utworzony: 2018-12-03 | Zmodyfikowany: 2018-12-03 14:50

11. Przetargi

Zestawienie ofert - Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszka...

Zestawienie w załączeniu.

Utworzony: 2018-12-03 | Zmodyfikowany: 2018-12-03 14:48

12. Plany posiedzeń Komisji Rady

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 10.12.2018

Szanowny/a Pan/i wszyscy Radny/a Rady Gminy Sośnie ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że: w dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 1200 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. Pr...

Utworzony: 2018-12-03 | Zmodyfikowany: 2018-12-03 11:38

13. Plany posiedzeń Rady

II SESJA RADY GMINY SOŚNIE

O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie zawiadamiam, że II SESJA RADY GMINY SOŚNIE odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 roku o godzinie 1300 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy do wzięcia udziału. Przewodniczący Rady Gminy Sośnie /-/ Mirosław Ostojak

Utworzony: 2018-12-03 | Zmodyfikowany: 2018-12-03 11:36

14. Przetargi

Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego n...

Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sośnie w okresie 01.01 – 30.09.2019 r. Pytanie 1 Czy Zamawiający, w trosce o ochronę środowiska w zakresie emisji spalin na terenie gminy Sośnie oraz na trasie dojazdu do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych położonej w mieście Ostrowie Wielkopolskim, będzie wymagał, aby pojazdy do...

Utworzony: 2018-11-29 | Zmodyfikowany: 2018-11-30 09:53

15. Zapytania o cenę

Dostawa sygnału internetowego dla beneficjentów końcowych projektu pt.:Przeciwdziała...

Zapytanie w załączeniu.

Utworzony: 2018-11-30 | Zmodyfikowany: 2018-11-30 08:23

16. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Uchwała nr SO - 0957/13/3/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sośnie na lata 2019 - 2024 Uchwała nr SO - 0952/13/3/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sośnie na 2019 rok Uchwała nr SO - 0953/6/3/Ka/2018 Sk...

Utworzony: 2017-04-13 | Zmodyfikowany: 2018-11-29 15:15

17.

Załączniki

załączniki

Utworzony: 2017-04-13 | Zmodyfikowany: 2018-11-29 15:14

18. Obwieszczenia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda...

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2018-11-28 | Zmodyfikowany: 2018-11-28 13:13

19. Informacje ogólne

Informacje ogólne

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie Mirosław Ostojak przyjmuje mieszkańców w każdy roboczy poniedziałek w godzinach 12:00-14:00, w pokoju nr 7 - tel. (62) 739 39 27, e-mail: mostojak@sosnie.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem kom. 513 081 105. Samodzielny referent ds. obsługi rady i drogownictwa Martyna Rychlik przyjmuje interesantów w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 101 - tel. (62) 739 39 26, e-mail: rada@sosnie.pl

Utworzony: 2018-11-28 | Zmodyfikowany: 2018-11-28 10:11

20. Plany posiedzeń Komisji Rady

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Szanowny/a Pan/i wszyscy Radny/a Rady Gminy Sośnie ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że: w dniu 28 listopada 2018 r. o godz. 1300 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie: 1. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 2. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. 3. Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury. 4. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 5. Komisji Rewizyjnej. Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z ...

Utworzony: 2018-11-27 | Zmodyfikowany: 2018-11-28 10:10