główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Przetargi

Przedłużenie terminu składania ofert - Termomodernizacja obiektu użyteczności public...

W celu umożliwienia prawidłowego oszacowania kosztów i sporządzenia dokumentacji ofertowej Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w postępowaniu dot. termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej – budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku. Nowy termin składania ofert: 01.03.2018r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 01.03.2018r. o godz. 09:30. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert poz...

Utworzony: 2018-02-21 | Zmodyfikowany: 2018-02-21 11:59

2. Przetargi

Odpowiedzi na pytania - Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynku ...

Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację obiektu użyteczności publicznej – budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku Pytanie 1 Ze względu na duży zakres robót oraz trudności z pozyskaniem ofert w tak krótkim czasie, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert. Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu ofert. W związku z tym wyznacza nowy termin na dzień 01.03.2018 r. godz. 09.00...

Utworzony: 2018-02-21 | Zmodyfikowany: 2018-02-21 11:57

3. Sprawozdania i informacje

Sprawozdania o nadwyżce / deficycie

Sprawozdania w załączeniu.

Utworzony: 2017-04-21 | Zmodyfikowany: 2018-02-20 14:16

4. Zapytania o cenę

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Leśna (dz. nr 1221)

Znak sprawy: ZP.M.271.4.2018 OGŁOSZENIE Gmina Sośnie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Leśna (dz. nr 1221) (opis zamówienia) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi poprzez zmianę nawierzchni jezdni z gruntowo-tłuczniowej na nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową. Projekt budowlany oraz przedmiar robót pomocne do przygotowania oferty stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia. UWAGA: Zaleca się...

Utworzony: 2018-02-19 | Zmodyfikowany: 2018-02-19 09:48

5. Zapytania o cenę

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Kościelna (dz. nr 991, 992/1...

Znak sprawy: ZP.M.271.3.2018 OGŁOSZENIE Gmina Sośnie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Kościelna (dz. nr 991, 992/1, 992/4) (opis zamówienia) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi poprzez zmianę nawierzchni jezdni z tłuczniowej na nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową. Projekt budowlany oraz przedmiar robót pomocne do przygotowania oferty stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia. UWAGA: Za...

Utworzony: 2018-02-19 | Zmodyfikowany: 2018-02-19 09:45

6. Przetargi

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mariak-Granowiec - etap I

Ogłoszenie nr 519042-N-2018 Urząd Gminy Sośnie: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Mariak-Granowiec – etap I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich...

Utworzony: 2018-02-15 | Zmodyfikowany: 2018-02-15 15:15

7. Przetargi

Odpowiedzi na pytania - Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynku ...

Odpowiedzi w załączeniu.

Utworzony: 2018-02-15 | Zmodyfikowany: 2018-02-15 15:12

8. Wykaz

Jednostki organizacyjne Gminy Sośnie

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY SOŚNIE L.p. Nazwa jednostki Kierownik jednostki Kontakt 1. Centrum Usług Wspólnych w Sośniach Sośnie, ul. Wielkopolska 47 Arleta Zadka - dyrektor cuw@sosnie.pl tel. 62 739 17 11 2. Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sośniach Sośnie, ul. Wielkopolska 29 Dorota Kurzawska - dyrektor biblioteka@sosnie.pl tel. 62 739 10 36 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośniach Sośnie, ul. Wielkopolska 41 Irena Słodkiewicz - kierownik gops@sosnie.pl tel. 62...

Utworzony: 2017-08-04 | Zmodyfikowany: 2018-02-15 12:20

9. Obwieszczenia

Obwieszczenie - linia kablowa oświetlenia drogowego ze słupami i oprawami oświetleni...

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2018-02-14 | Zmodyfikowany: 2018-02-14 15:13

10. Organizacje pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym

Pismo przewodnie wraz z formularzem oraz oferta w załączeniu.

Utworzony: 2018-02-14 | Zmodyfikowany: 2018-02-14 10:06

11. Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych...

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania ku...

Utworzony: 2018-02-14 | Zmodyfikowany: 2018-02-14 07:51

12. Organizacje pozarządowe

Otwarty konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych gminy zlecanych prz...

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest pod linkiem: http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/465995/Zarz%C4%85dzenie-14_2018

Utworzony: 2018-01-11 | Zmodyfikowany: 2018-02-14 07:51

13. Stawki podatków

2017

Dane dotyczące podatków w roku 2017 dostępne pod linkiem: http://www.sosnie.4bip.pl/archiwalny-bip/30-03-2017/content3d6c.html?cms_id=1647

Utworzony: 2018-02-13 | Zmodyfikowany: 2018-02-13 11:35

14. Informacje ogólne

Informacje ogólne

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy Sośnie Mirosław Ostojak przyjmuje mieszkańców w każdy roboczy poniedziałek w godzinach 12:00 – 14:00 (pokój nr 7) Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem 513 081 105. Biuro Rady Gminy samodzielny referent ds. obsługi rady Martyna Rychlik e-mail: rada@sosnie.pl tel.: /62/ 739 39 26

Utworzony: 2017-07-06 | Zmodyfikowany: 2018-02-13 11:21

15. Wieloletnia Prognoza Finansowa

2018

Uchwała Nr XLIX/263/2017 Rady Gminy Sośnie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2018 – 2021.

Utworzony: 2018-02-13 | Zmodyfikowany: 2018-02-13 11:20

16. Budżet na poszczególne lata

2018

Uchwała Nr XLIX/264/2017 Rady Gminy Sośnie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018, poz. 675)

Utworzony: 2018-02-13 | Zmodyfikowany: 2018-02-13 11:15

17. Przetargi

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kąty Śląskie dz. nr 263

Ogłoszenie nr 517210-N-2018 Urząd Gminy Sośnie: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kąty Śląskie dz. nr 263 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wy...

Utworzony: 2018-02-12 | Zmodyfikowany: 2018-02-12 14:37

18. Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - - Przebudowa nawierzchni drogi g...

Zawiadomienei w załączeniu.

Utworzony: 2018-02-12 | Zmodyfikowany: 2018-02-12 09:43

19. Przetargi

Zestawienie ofert - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szklarka Śląska - etap I

Gmina Sośnie Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szklarka Śląska – etap I ZP.271.4.2018 ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy: nr oferty Wykonawca adres cena brutto zł okres gwarancji 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Składowa 2 63-500 Ostrzeszów 420 905,91 48 m-cy 2 Iterbud Bartosz Kosecki ul. Korczak 79 62-800 Kalisz 289 406,57 48 m-cy 3 Spółdzielnia Kółek Rolniczych Przedsiębi...

Utworzony: 2018-02-09 | Zmodyfikowany: 2018-02-09 10:14

20. Przetargi

Zestawienie ofert - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Łąkowa

Gmina Sośnie Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Łąkowa ZP.271.3.2018 ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy: nr oferty Wykonawca adres cena brutto zł okres gwarancji 1 P.U.B. ,,BRUKPOL” S.C. Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk Strzelce Wielkie 81c 63-820 Piaski 482 977,90 zł 48 m-cy 2 P.P.H.U ,,EUROBUD” Eugeniusz Jakubiak Huta 124 63-430 Odolanów 366 991,07 zł 48 m-cy 3 Przedsiębiorstwo R...

Utworzony: 2018-02-08 | Zmodyfikowany: 2018-02-08 12:16