główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Stanowiska pracy w urzędzie

Stanowiska pracy

PARTER Nr pokoju Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt 1 Jadwiga Duszyńska Inspektor ds. gospodarki odpadami 062 7393936 Milena Pigłowska Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska 062 7393918 2 Anna Ratajczyk Inspektor ds. gospodarki komunalnej 062 7393912 Magdalena Dolata Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa 062 7393931 3 Andrzej Pańczyszyn Inspektor ds. księgowości podatkowej 062 7393919 Agnieszka Mrowińska Inspektor ds. wymiaru podatku 5 Katarzyna Koziarska Kas...

Utworzony: 2019-01-07 | Zmodyfikowany: 2019-09-17 12:02

2. 2019

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kałkowskie dz. nr 452

Ogłoszenie nr 592457-N-2019 Urząd Gminy Sośnie: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kałkowskie dz. nr 452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich w...

Utworzony: 2019-09-03 | Zmodyfikowany: 2019-09-17 10:10

3. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 16 września 2019 r. - dodatkowe ...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2019-09-16 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 12:38

4. 2019

Wybór najkorzystniejszej oferty - udzielenie kredytu długoterminowego

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2019-09-16 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 11:05

5. 2019

Informacja nt. złożonych ofert

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 15:06

6. 2019

Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie - Odbiór i transport odpadów komunalnych ...

Zawiadomienie w załączeniu.

Utworzony: 2019-09-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-11 15:34

7. 2019

Korekta zapisu SIWZ - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kałkowskie

Korekta w załączeniu.

Utworzony: 2019-09-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-11 15:30

8. 2019

Protokół z otwarcia ofert - Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości z...

Protokół w załączeniu.

Utworzony: 2019-09-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-11 15:09

9. 2019

2019

Utworzony: 2019-05-27 | Zmodyfikowany: 2019-09-10 14:02

10. 2019

2019

Utworzony: 2019-01-29 | Zmodyfikowany: 2019-09-10 13:53

11. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Sośnie z dnia 10 września 2019 roku - granice obwodów i si...

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2019-09-10 | Zmodyfikowany: 2019-09-10 13:45

12. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 29 sierpnia 2019 r. - granice ob...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2019-09-10 | Zmodyfikowany: 2019-09-10 13:35

13. 2019

Odpowiedzi do zapytania - udzielenie kredytu długoterminowego

Informacje w załącznikach.

Utworzony: 2019-09-05 | Zmodyfikowany: 2019-09-05 14:04

14. 2019

Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczn...

Informacje w załącznikach.

Utworzony: 2019-09-04 | Zmodyfikowany: 2019-09-04 14:53

15.

Załączniki

załączniki

Utworzony: 2017-04-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-04 13:50

16. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Uchwała nr SO - 0953/10/3/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za pierwsze półrocze 2019 roku. Uchwała nr SO - 0950/25/3/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania na wniosek jednostki samorządu terytorialnego opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego. Uchwała nr SO - 095...

Utworzony: 2017-04-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-04 13:48

17. 2019

Odpowiedzi do zapytania - udzielenie kredytu długoterminowego

Odpowiedzi w załączeniu.

Utworzony: 2019-09-03 | Zmodyfikowany: 2019-09-03 13:28

18. 2019

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkał...

Ogłoszenie nr 592486-N-2019 Urząd Gminy Sośnie: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sośnie w okresie 01.01-31.12.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronione...

Utworzony: 2019-09-03 | Zmodyfikowany: 2019-09-03 13:21

19. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Informacja OKW w Kaliszu z dnia 26 sierpnia 2019 r. - skład Okręgowej Komisji Wyborc...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2019-09-02 | Zmodyfikowany: 2019-09-02 13:09

20. 2019

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości budżetowej

Wyniki w załączeniu.

Utworzony: 2019-08-26 | Zmodyfikowany: 2019-08-26 12:24