główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-06-01 10:26
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zestawienie ofert i wybór oferty najkorzystniejszej - Budowa zbiornika wodnego w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
2. Data: 2020-06-01 10:25
Dział: Informacje Urzędu Gminy > Zamówienia publiczne > Zapytania o cenę > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zestawienie ofert i wybór oferty najkorzystniejszej - Budowa zbiornika wodnego w m. Sośnie
Wykonanie: Sławomir Dolata
3. Data: 2020-05-29 13:06
Dział: Rada Gminy > Transmisja Sesji Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: XVI Sesja Rady Gminy Sośnie
Wykonanie: Marek Zawidzki
4. Data: 2020-05-28 14:53
Dział: Gmina > Pomoc publiczna > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2019 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
Wykonanie: Marek Zawidzki
5. Data: 2020-05-28 14:51
Dział: Gmina > Pomoc publiczna > 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2019 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
Wykonanie: Marek Zawidzki
6. Data: 2020-05-28 14:47
Dział: Gmina > Pomoc publiczna > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej
Wykonanie: Marek Zawidzki
7. Data: 2020-05-28 14:46
Dział: Gmina > Pomoc publiczna > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej
Wykonanie: Marek Zawidzki
8. Data: 2020-05-28 14:46
Dział: Gmina > Pomoc publiczna > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej
Wykonanie: Marek Zawidzki
9. Data: 2020-05-28 14:45
Dział: Gmina > Pomoc publiczna > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej
Wykonanie: Marek Zawidzki
10. Data: 2020-05-28 13:25
Dział: Gmina > Jednostki organizacyjne > Oceny zasobów pomocy społecznej >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ocena zasobów pomocy społecznej - 2019
Wykonanie: Sławomir Dolata