główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Sośnie z dnia 12 czerwca 2020 r. - zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

z dnia 12 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.), w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 979) Wójt Gminy Sośnie podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa: Janisławice, Kałkowskie (Bronisławka), Kocina, Sośnie

Zespół Szkół w Sośniach,

ul. Wielkopolska 43, 63-435 Sośnie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Sołectwa: Bogdaj, Mariak, Młynik, Możdżanów, Szklarka Śląska

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju, Bogdaj 15, 63-435 Sośnie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Sołectwa: Cieszyn, Dobrzec, Konradów

Zespół Szkół w Cieszynie,

Cieszyn ul. Kościelna 17, 63-435 Sośnie

4

Sołectwo: Pawłów

Zespół Szkół w Pawłowie,

Pawłów 3, 63-435 Sośnie

5

Sołectwo: Granowiec

Zespół Szkół w Granowcu,

Granowiec ul. Odolanowska 19, 63-435 Sośnie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Sołectwa: Chojnik, Kąty Śląskie, Kuźnica Kącka

Zespół Szkół w Pawłowie,

Chojnik 55, 63-435 Sośnie

 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

2) całkowitej niezdolności do pracy,

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Sośnie najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Wójt Gminy Sośnie

 

/-/ Stanisław BUDZIK