główna zawartość
artykuł nr 1

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych gminy zlecanych przez Gminę Sośnie do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

artykuł nr 2

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie w załączeniu.

Załączniki:
Sprawozdanie 1.88 MB
artykuł nr 3

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym

Pismo przewodnie wraz z formularzem oraz oferta w załączeniu.

Załączniki:
Pismo przewodnie oraz formularz 85.32 KB
Oferta 212.56 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie w roku 2018

artykuł nr 5

Otwarty konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych gminy zlecanych przez Gminę Sośnie do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom