główna zawartość
artykuł nr 31

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Treść rozporządzenia dostępna pod linkiem:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1561/1

Dostępne kategorie:
Wybory Samorządowe 2018