główna zawartość
artykuł nr 26

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kaliszu

Komunikaty w załączeniu.

artykuł nr 27

Zarządzenie NR 68/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Sośnie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

artykuł nr 28

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kaliszu

Komunikaty w załączeniu.

artykuł nr 29

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Treść rozporządzenia dostępna pod linkiem:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1561/1

Dostępne kategorie:
Wybory Samorządowe 2018