główna zawartość
artykuł nr 26

Obwieszczenie Wójta Gminy Sośnie z dnia 23 sierpnia 2018 r.o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sośniach w wyborach do Rady Gminy Sośnie, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie w załączniku

Załączniki:
Załącznik 145.89 KB
artykuł nr 27

Wyjaśnienia dotyczące głosowania korespondencyjnego

Wyjaśnienia w załączeniu.

Załączniki:
Wyjaśnienia 895.86 KB
artykuł nr 28

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kaliszu

Komunikaty w załączeniu.

artykuł nr 29

Zarządzenie NR 68/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Sośnie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

artykuł nr 30

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kaliszu

Komunikaty w załączeniu.

Dostępne kategorie:
Wybory Samorządowe 2018