artykuł nr 1

Odpowiedź na interpelację radnego Michała Duszyńskiego z dnia 27.02.2020

Pismo w załączniku.