artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

  Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 5 czerwca 2023 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Sośniach odbędzie się o godzinie 13:30 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

 

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Jan Rafalski