artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2023 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Sośniach odbędzie się o godzinie 14:00 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury w sprawie omówienia aktualnej sytuacji spółki ROLKOM

Przewodniczący Komisji

/-/ Stanisław Kałuża