artykuł nr 1

LIV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

LIV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

odbędzie się dnia 24 maja 2023 roku

o godzinie 10.00

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu nr LIII/2023 z sesji odbytej w dniu 24 kwietnia 2023 r.

IV. Podjęcie uchwał:

1. nr LIV/416/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2023 rok,

2. nr LIV/417/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2023 – 2032,

3. nr LIV/418/2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośniach za rok 2022,

4. nr LIV/419/2023 w sprawie nadania Panu Krzysztofowi Gabryelowi Bochenowi tytułu „Zasłużony dla Gminy Sośnie”,

5. nr LIV/420/2023 w sprawie nadania Panu Dariuszowi Jarosławowi Gwiazdowiczowi tytułu „Zasłużony dla Gminy Sośnie”.

V. Interpelacje i zapytania Radnych.

VI. Wolne głosy i wnioski

VII. Uroczyste wręczenie aktu nadania Tytułu „Zasłużony dla Gminy Sośnie” dla Pana Krzysztofa Gabryela Bochena.

VIII. Uroczyste wręczenie aktu nadania Tytułu „Zasłużony dla Gminy Sośnie” dla Pana Dariusza Jarosława Gwiazdowicza.

IX. Zakończenie obrad.