artykuł nr 1

ODPADY KOMUNALNE

 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie
 2. INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW 
 3. Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Sośnie
 4. Kalendarz segregacji
 5. Harmonogram odbioru odpadów
 6. Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych
 7. STAWKI I TERMINY OPŁAT
 8. Wzór deklaracji do wypełnienia
 9. Punkty odbioru zużytych baterii oraz przeterminowanych leków
  1. Zużyte baterie
  2. Przeterminowane leki
 10. Podmiot odbierający odpady komunalne
 11. Miejsce zagospodarowania odpadów
 12. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sośnie

12.1 2021

12.2 2020

12.3 2019

12.4 2018

12.5. 2017

12.6. 2016

12.6. 2015

12.7. 2014

13. POZIOMY RECYKLINGU

14. Rejestr Działalności Regulowanej

 14.1. Rejestr Działalności Regulowanej

  14.1.  Zasady wpisu do rejestru działalności regulowanej

  14.2. Sprawozdawczość półroczna

15. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

16. Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

17.  Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

  18. Zgłoś nielegalne postępowanie z odpadami

  19. ANKIETA dla mieszkańców dotycząca zagospodarowania odpadów biodegradowalnych BIO (kompostownik) na terenie Gminy Sośnie

20. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych