artykuł nr 1

Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie w roku 2023 Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim przy ul. Pruślińskiej 3, ofertę najkorzystniejszą w cenie 600.000,00 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia złożył wykonawca: PUHW „Stefix” Stefan Wróbel, ul. Wysocka 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

 W dniu 22 grudnia 2022r. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zawarła z ww. Wykonawcą umowę nr WRM.RZP.272.120.2022. Na podstawie zawartej umowy informuję, iż godziny otwarcia obiektu zostały wyznaczone zgodnie z poniższym wskazaniem:

- w dni robocze od poniedziałku do piątku: od 1 stycznia 2023r. do 31 marca 2023r.: w godz. 8:00 – 17:00, od 1 kwietnia 2023r. do 31 października 2023r.: w godz. 9:00 – 18:00, od 1 listopada 2023r. do 31 grudnia 2023r.: w godz. 8:00 – 17:00

- w soboty, niedziele i święta przez cały rok z wyjątkiem: Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, Wszystkich Świętych, Wigilia, Boże Narodzenie, w godz. 10:00 – 15:00

- w Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, Wszystkich Świętych, Wigilia, Boże Narodzenie, w godz. 9:00 – 12:00.

Dodatkowo podaję numery telefonów do kontaktu w sprawie: adopcji zwierzęcia:
722-333-376 oraz interwencji: 504-584-848. Wybrany Wykonawca wyznaczył Pełnomocnika do bezpośrednich kontaktów, którym jest Pani Klaudia Wawrzyniak (nr tel.: 509-477-880, adres e-mail: schronisko.stefix@gmail.com). 

Ponadto informuję, iż adres strony internetowej schroniska pozostaje ten sam: http://schroniskoostrow.pl

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Ochrony Środowiska tut. Urzędu pod nr telefonu: 62-58-22-407 oraz na adres e-mail: ros@sieroumostrow.pl