artykuł nr 1

Wybór najkorzystniejszej oferty - Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sośnie w okresie 01.01-30.09.2019

Zawiadomienie w załączeniu.

Załączniki:
Zawiadomienie342 KB