artykuł nr 1

Informacja o cenie węgla w preferencyjnej sprzedaży dla gospodarstw domowych do 30 kwietnia 2023 r.

W 2023 r. koszt zakupu 1 tony węgla (ekogroszek, orzech) w Gminie Sośnie wynosi 1 845 zł brutto (1,5 tony kosztuje odpowiednio 2 767,50 zł brutto). Cena zawiera usługę transportu ze składu (PSZOK w Sośniach, ul. Jerzego Lanca 50) do gospodarstwa domowego na terenie gminy.

Mieszkańcy gminy, którzy złożyli w Urzędzie Gminy Sośnie w 2023 r. wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie proszeni są o dokonanie wpłaty na konto Gminy Sośnie o numerze:

69 8409 0001 2004 0100 0635 0045

W tytule przelewu należy podać informacje zgodne ze złożonym wnioskiem:

- węgiel orzech (lub ekogroszek) 1,5 tony (lub inna ilość wpisana we wniosku),

- imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy.

Dane wnioskodawcy z przelewu są niezbędne do wystawienia faktury VAT i zrealizowania całej transakcji.

Dystrybucją węgla na terenie gminy zajmuje się wyspecjalizowana firma: Paweł Drobnikowski z siedzibą w Odolanowie, ul. Nadbaryczna 4.

Po dokonaniu wpłaty na konto gminy telefonicznie ustalony zostanie termin odbioru węgla. Wydanie węgla nastąpi za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub inną osobę, która przedłoży upoważnienie do odebrania faktury i węgla.

Sośnie, 12 stycznia 2023 r.

WÓJT

/-/ Stanisław Budzik