artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji - budynek zespołu szkół wraz z salą gimnastyczną w miejscowości Cieszyn

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Sośnie z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji z dnia 23 marca 2022 roku znak PB.6733.1.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

Rodzaj inwestycji:

zabudowa usługowa:

- budynek zespołu szkół wraz z salą gimnastyczną;

w miejscowości Cieszyn; na działce nr 543/6 (obręb 0003).

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Zastępca Wójta Gminy Sośnie

/ - / Dariusz Berek