artykuł nr 1

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SOŚNIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2020

Sprawozdanie w załączeniu.

Załączniki:
Program341 KB