artykuł nr 1

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Sośnie

Ogłoszenie wraz z załącznikami w załączeniu.