artykuł nr 1

Zawiadomienie - Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść w załączniku.

Załączniki:
Załącznik211 KB