artykuł nr 1

Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie - Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sośnie w okresie 01.01-31.12.2020

Zawiadomienie w załączeniu.

Załączniki:
Zawiadomienie338 KB