artykuł nr 1

Taryfa dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018 - 2021

Tarfa - woda i ścieki

 

Decyzja strona 1

 

Decyzja strona 2