artykuł nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za I półrocze 2020 roku